Gmina Goworowo

dziś jest: 26 marca 2019
Imieniny: Emanuela, Larysy, Teodora
Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które udzielane jest w formie dotacji ze środków z budżetu Gminy Goworowo. Wnioski można składać do 30.06.2019 r. w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Goworowo, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w uchwale nr LIV/304/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Goworowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania.

Urszula Dąbrowska

Dokumenty do pobrania:

wniosek o przyznanie dotacji

uchwała ws.zasad i trybu udzielania dotacji 

wtorek, 26 Marzec 2019, 11:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 5
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Lipianka zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Lipianka, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019r. w remizie strażackiej o godz. 1600.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 25 Marzec 2019, 15:42 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 6
Obwieszczenie

Zgodnie z §24 ust.1 Statutu Sołectwa Kunin zwołuje się zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Kunin, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019r. w sali „Alicja” Kunin 68  o godz. 1300.

Wyznaczam przewodniczącego obrad w osobie Sekretarza Urzędu Gminy Goworowo – Pana Antoniego Mulawkę.

 Porządek obrad zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatur na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego – liczby członków Rady Sołeckiej.
 8. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Konsultacje odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie sołectwa.
 11. Dyskusja, wnioski.

Wójt Gminy

Piotr Kosiorek

poniedziałek, 25 Marzec 2019, 15:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 7
Oferta edukacyjna ZSP w Goworowie

poniedziałek, 25 Marzec 2019, 10:31 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 10
Informacja o przeniesieniu Filii Bibliotecznej z Kruszewa do Lipianki

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie informuje o przeniesieniu Filii Bibliotecznej z Kruszewa do Lipianki do budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej (Lipianka 37A). Godziny otwarcia biblioteki:

Godziny otwarcia biblioteki w Lipiance

sobota, 23 Marzec 2019, 14:00 | autor: Jacek Olewiecki GBP w Goworowie
Liczba odsłon: 10
Masz w domu niepotrzebną książkę?

KsiążkaMasz w domu niepotrzebną (niezniszczoną) książkę? Przynieś ją do Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, bądź jednej z naszych Filii: w Lipiance, Kuninie, Pasiekach lub Żabinie.

sobota, 23 Marzec 2019, 13:41 | autor: Jacek Olewiecki GBP w Goworowie
Liczba odsłon: 10
Zaproszenie na prezentację

Zarząd Spółdzielni Socjalnej „Sąsiedzi” w Ostrołęce serdecznie zaprasza emerytów, rencistów i inwalidów 22 marca na prezentację innowacyjnych rozwiązań pokazujących możliwości ułatwienia sobie życia osobom niepełnosprawnym i nieradzącym sobie w życiu seniorom.

Prezentacja odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy pl. Bema, w sali nr 9 w dwugodzinnych cyklach prezentacyjnych – począwszy od godz. 10.00 do 18.00 (początek kolejnego cyklu: 10.00, 14.00, 16.00, 18.00).

Zarząd Spółdzielni Socjalnej „Sąsiedzi” w Ostrołęce

piątek, 22 Marzec 2019, 13:54 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 13
Zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Goworowo z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 444/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Goworowo, stanowiącej własność Gminy Goworowo w drodze przetargu oraz podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej o zbywanej nieruchomości

Do pobrania:

zarządzenie Wójta Gminy Goworowo

załącznik do zarządzenia Nr 28/2019

piątek, 22 Marzec 2019, 13:39 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 16
„Z wizytą w gabinecie pielęgniarki szkolnej”
Realizując temat kompleksowy „Dbamy o swoje zdrowie ” dn. 20.03.2019 r. dzieci z naszego przedszkola wybrały się na spacer do zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie w celu poznania zawodu pielęgniarki szkolnej. Pani opowiadała dzieciom nie tylko o czynnościach wynikających z podstawowych jej obowiązków , ale także o sposobach dbania o higienę własnego ciała i zdrowego odżywiania się. Spotkanie w gabinecie pielęgniarki szkolnej było również jednym z elementów realizacji zadań wynikających z programu „Przekroczyć próg szkoły” realizowanego w naszym przedszkolaku, a skierowanego do grupy 5-latków. Dzieci w ten sposób poznawały warunki lokalowe swojej przyszłej placówki.
Kolejny dzień edukacji w ramach preorientacji zawodowej przyniósł nowe wrażenia i z pewnością rozbudził zainteresowanie dzieci tym zawodem.
Opracowała:Wiesława Wasilewska
Zdjęcia:Anna Brejnak
piątek, 22 Marzec 2019, 11:25 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 16
„Kto ty jesteś? – Polak mały” – teatrzyk w przedszkolu
W ramach realizacji Kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019 tj. – „wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”, dnia 18 marca w naszym przedszkolu gościliśmy Studio Artystyczne ARENA z Białegostoku ze sztuką na podstawie wiersza Władysława Bełzy „Kto ty jesteś? – Polak mały”. Dzieci mogły posłuchać wierszy patriotycznych opisujących miłość i szacunek do naszej Ojczyzny, hymnu polskiego, zobaczyć fragmenty odtańczonego poloneza, a także poznać kilka polskich legend: „O Lechu, Czechu i Rusie” oraz „O Smoku Wawelskim”. Aktorzy bardzo jasno przedstawili skomplikowane dzieje naszej Ojczyzny. Podczas spektaklu dzieci wykazywały się znajomością niektórych miejsc na mapie Polski. To wyjątkowe przedstawienie okazało się doskonałą patriotyczną lekcją historii.
Opracowała: Barbara Ostrowska
Zdjęcia: Anna Brejank i Agnieszka Dudziec
piątek, 22 Marzec 2019, 10:22 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 15
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011