Gmina Goworowo

dziś jest: 16 kwietnia 2021
Imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni
„RAZEM PRZYWRÓCIMY NASZĄ ZIEMIĘ”- KONKURS EKOLOGICZNY

 

 

Dzień Ziemi to międzynarodowe święto, które ma na celu promowanie postaw proekologicznych i proklimatycznych wśród obywateli i obywatelek. To doskonała okazja, aby poruszyć temat naszej więzy z naturą, możliwości ochrony przyrody i klimatu z uczniami i uczennicami.

Jesteśmy  pokoleniem, które żyje w sposób świadomy, które ma szansę naprawić wyrządzone dotychczas szkody.

Zacznijmy działać! Dołączcie do nas!

„RAZEM PRZYWRÓCIMY NASZĄ ZIEMIĘ”

Weźcie udział w KONKURSIE EKOLOGICZNYM :)

Dla kogo? Dla uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej

 

 

Co trzeba zrobić?

 • ”Kompośniaczek” – samodzielne lub z pomocą rodziców wykonanie kompostownika.
 • „Moja czysta okolica-to moja gmina”- wyrusz wspólnie z rodzicami na sprzątanie najbliższej okolicy bądź lasu, nagraj  krótki filmik przedstawiający Waszą wykonaną pracą, który również będzie nawoływał do dbania o nasze środowisko.
 • „Domek dla zapylaczy”- domek należy zbudować z materiałów naturalnych (przyrodniczych) np. trzcina, glina, drewno, szyszki, patyki, kora, mech itp.

Czyż to nie proste? Na Wasze prace czekamy do 10.05.2021

Komisja konkursowa nagrodzi trzy najlepsze prace w każdej kategorii.

Fundatorem nagród jest Powiat Ostrołęcki.

Regulamin konkursu dzień ziemi-regulamin

czwartek, 15-04-2021, 10:50 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 12
Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej zawiadamia iż, w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00  zwołuje posiedzenie komisji przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXV/2021 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lutego 2021 r.
 3. Dalsza analiza zaległości podatkowych, opłat za wodę, ścieki i opłat lokalne wobec Gminy, stan na koniec 2020r., wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody Gminy w roku 2021.
 4. Przedstawienie wydatków na realizację inwestycji gminnych za 2020r.
  z wykorzystaniem środków zewnętrznych oraz własnych gminy, w tym funduszu sołeckiego.
 5. Sprawy bieżące.

czwartek, 15-04-2021, 10:48 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 21
Informacja dla mieszkańców

czwartek, 15-04-2021, 09:54 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 35
Organizacja pracy Urzędu Gminy Goworowo od 29 marca 2021r. w związku z COVID-19.

W związku z narastającą liczbą chorych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, praca Urzędu Gminy Goworowo zostaje zorganizowana tak, aby ograniczyć do niezbędnego minimum kontakt pracowników z petentami. Prosimy interesantów o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy  do niezbędnego minimum.

Załatwiane będą tylko sprawy z zakresu:

 • USC – akty zgonu, urodzenia, dowody osobiste,
 • sprawy z zakresu ewidencji ludności,
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
 • decyzji zezwalającej na usunięcie  drzew lub krzewów.

Sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu można załatwić poprzez umówienie się drogą telefoniczną pod nr tel. 29 76 – 14 – 066, 29 76- 14- 043 lub za pośrednictwem e- mail: ug@goworowo.pl, a także wysyłając korespondencję za pomocą ePUAP.

Informacje o stanie spraw czy możliwości odbioru dokumentów prosimy zasięgać poprzez kontakt telefoniczny do USC pod nr 29 769 37 32 lub bezpośrednio do pracowników zgodnie z wykazem tel. wewnętrznych.

Wszyscy interesanci zobowiązani są do pozostawienia dokumentów w wejściu do budynku w punkcie przyjęcia korespondencji „wrzutnia”.

Dostarczone dokumenty podlegają 24- godzinnej kwarantannie.

Wykaz nr telefonów do pracowników

czwartek, 15-04-2021, 09:53 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 134
Ponowna zmiana terminu wyborów uzupełniających w Brzeźnie

czwartek, 15-04-2021, 08:30 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 28
Informacja

Informujemy,że w miesiącach maj i czerwiec br. zaplanowane jest przejęcie obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 998, przez centra powiadamiania ratunkowego z terenu województwa mazowieckiego. Na naszym terenie będzie to termin 31.05.2021 r.

Do pobrania:

Pismo MUW w Warszawie

czwartek, 15-04-2021, 08:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 11
Narodowy Spis Powszechny 2021 – spis bezpieczny dla seniorów

Osoby starsze są szczególnie narażone na działania przestępców podszywających się pod członków rodziny lub policjantów. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021) może być dla przestępców okazją do podobnych oszustw i wyłudzeń. Dlatego zachęcamy, by podczas NSP 2021 nie tylko z poczucia odpowiedzialności, ale też dla własnego bezpieczeństwa, jak najszybciej wypełniły obowiązek spisowy i nie czekały na kontakt ze strony rachmistrza.

NSP 2021 jest organizowany z zachowaniem wszelkich niezbędnych procedur bezpieczeństwa. Niestety może się jednak zdarzyć, że nieuczciwe osoby spróbują wykorzystać tę okoliczność i będą się podszywać pod rachmistrzów, by wyłudzić jakieś informacje lub pieniądze. Ponieważ najbardziej narażoną na tego typu przestępstwa grupą są seniorzy, warto by jak najszybciej wywiązali się z obowiązku spisowego i zrobili to z własnej inicjatywy przez Internet lub telefonicznie.

środa, 14-04-2021, 15:26 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 15
Narodowy Spis Powszechny 2021 – list do mieszkańców

 Szanowni Państwo,

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski realizowany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy dotyczy każdej osoby mieszkającej w naszej gminie.

Mając świadomość powagi obecnej, trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji, podczas której na pierwszym miejscu jest troska o zdrowie, dołożono wszelkich starań aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Dlatego też przyjęte obecnie metody udziału w spisie wykluczają konieczność kontaktu osobistego
z osobami z zewnątrz.

środa, 14-04-2021, 15:23 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 33
Informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie informuje, że zgodnie z decyzją  nr BI.RET.70.4.2021  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ,Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku od dnia 15.04.2021 r. do dnia 14.04.2022 r. cena 1 m³ wody będzie wynosiła 2,49 zł + 8 % Vat =  2,69 zł

W związku z przyznaną na rok 2021 dotacją z gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie w wysokości 1,02 zł do 1 m³ ścieków od dnia 15.04.2021 r.  cena za odprowadzone ścieki do gminnej kanalizacji  będzie wynosiła :

Do pobrania:

Cena za ścieki

Kierownik zakładu

Ryszard Mikulski

środa, 14-04-2021, 15:19 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
Ceny usług ZGK Goworowo od 1 kwietnia 2021 (netto)

Do pobrania:

Ceny usług ZGK

środa, 14-04-2021, 15:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 18
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011