Gmina Goworowo | Serwis internetowy Gminy Goworowo

Gmina Goworowo

dziś jest: 26 czerwca 2016
Imieniny: Jana, Pawła, Miromira
INFORMACJA

INFORMACJA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH  I DZIAŁÓW SPECJALNYCH  PRODUKCJI ROLNEJ – WYSTĄPIENIE  NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH

   Wójt Gminy Goworowo informuję, że w przypadku wystąpienia szkód w budynkach gospodarczych  powstałych  w  wyniku  wystąpienia   huraganowego   wiatru    w    dniu  17 czerwca 2016 roku  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, poszkodowani mogą składać w tutejszym Urzędzie wnioski o szacowanie szkód.  Zaleca się złożenie wniosku o oszacowanie szkód w terminie, umożliwiającym oszacowanie strat przez Terenową Komisję, a więc przed przystąpieniem do uporządkowania szkód powstałych  po przejścia huraganu.

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych należy składać w Urzędzie Gminy Goworowo pok. nr 23 do dnia  30 czerwca 2016 r.

Więcej informacji o formach pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia szkód w budynkach gospodarczych można uzyskać w Urzędzie Gminy Goworowo pokój nr 22 lub telefonicznie 29 769 37 22.

Wniosek do pobrania

piątek, 24 Czerwiec 2016, 13:54 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 12
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZOWANYCH UPAŁÓW

doc04099320160624130337_001doc04099420160624130415_002

piątek, 24 Czerwiec 2016, 12:58 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 5
BEZPŁATNA PORADA PRAWNA

Informujemy mieszkańców gminy Goworowo, że na podstawie Zarządzenia Starosty Ostrołęckiego Nr 9/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie ul. Ostrołęcka 27, będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna:

w każdą środę w godz. 8.00 do 12.00

       – w pozostałe dni robocze w godz. od 12.00 do 16.00.

 

                                                                                   Starosta

                                                                                                                        dr inż. Stanisław Kubeł

 

 

piątek, 24 Czerwiec 2016, 08:53 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 21
ZAPROSZENIE

doc04096420160624080358_001

piątek, 24 Czerwiec 2016, 08:01 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 5
„ŻEGNAJ PRZEDSZKOLE”

dsc-1102-big„Dziś ostatni dzień w przedszkolu
przy stoliku swoim siadam,
Łezki płyną lecz śniadanie
z apetytem zjadam.
Przykro będzie się pożegnać                                                        z zabawkami w mojej sali
pięciolatki tutaj przyjdą                                                                choć są jeszcze tacy mali”.

Uroczyste pożegnanie 5-latków odbyło się 22.06.2016r. Nauczycielki wraz z dziećmi przygotowały ostatni w wykonaniu starszaków program artystyczny podsumowujący kilkuletni pobyt dzieci w przedszkolu.
Po części artystycznej głos zabrała dyrektor przedszkola – Pani Wiesława Wasilewska dziękując rodzicom za współpracę i zaufanie, którym obdarzyli naszą placówkę posyłając do niego swoje pociechy. Korzystając z okazji wręczyła statuetkę „PRZYJACIEL PRZEDSZKOLA 2016” najbardziej zaangażowanym w pracę przedszkola rodzicom. Statuetkę otrzymały pani Magdalena Bielarczyk i pani Anna Dąbkowska. Wręczono również nagrody i dyplomy rodzicom biorącym udział w III gminnym konkursie „Przemocy mówię NIE” organizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie . Laureatami konkursu w kategorii oddziały zerowe i przedszkola otrzymali za I miejsce Jaś Dąbrowski z rodzicami ii II miejsce Mateusz Dąbkowski z rodzicami.
W słowach skierowanych do absolwentów Pani dyrektor życzyła wychowankom wielu sukcesów, zadowolenia, wspaniałych nowych przyjaźni, miłych ciepłych i opiekuńczych nauczycieli. Życzenia w stronę odchodzących przedszkolaków skierował również Pani Jan Zięba Inspektor do spraw oświatowych Gminy Goworowo. Na pamiątkę i podsumowanie kilkuletniego pobytu w przedszkolu wszyscy tegoroczni absolwenci otrzymali pamiątkowe dyplomy, biret , kredkę i rożek słodyczy.
Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia na nowej drodze edukacji.
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy przedszkola.

Opracowała: Wiesława Wasilewska

czwartek, 23 Czerwiec 2016, 10:53 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 6
III SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
GoKSIR GOWOROWO

GoKSIR GOWOROWO

W sobotę 18 czerwca niepełnosprawni z Gminy Goworowo wraz z przyjaciółmi z innych gmin powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego po raz trzeci stanęli do rywalizacji sportowej. W dziewięciu konkurencjach rekreacyjno – sportowych startowało 100 zawodników, którzy byli podzieleni na cztery kategorie sprawnościowe. Wszyscy startujący otrzymali nagrody rzeczowe za udział w Spartakiadzie. Zwycięzcy z każdej kategorii dodatkowo uhonorowani zostali medalami, a dla gmin organizatorzy przygotowali pamiątkowe puchary wraz z materiałami promocyjnymi podarowanymi przez Pana Mariana Krupińskiego Radnego Sejmiku Mazowieckiego, Dyrektora WUP W Ostrołęce.

Głównym organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”.  Jednak Spartakiada nie mogłaby się odbyć bez pomocy instytucji samorządowych z naszej gminy.

W imieniu zawodników, Stowarzyszenie „Jesteśmy Betanią” składa serdeczne podziękowania współorganizatorom, którymi byli: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Zespół Szkól nr 1, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 Pan Starosta Powiatu Ostrołęckiego ufundował wspaniałe nagrody dla wszystkich zawodników startujących w Spartakiadzie, które wręczyli zaproszeni goście uczestniczący w Spartakiadzie. Jak zawsze o nagrody dla uczestników tej ważnej dla nas imprezy zadbali także: Pan Marcin Gryz z Kobyłki, firma e – Serwis Spółka z o.o.,   Pan Mirosław Augustyniak z WORD w Ostrołęce.

Niepełnosprawni z naszego środowiska znajdują zrozumienie i wsparcie wielu różnych instytucji. Nieobojętnym na ich potrzeby okazał się Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej – Energia Odnawialna, który udzielił znaczącego wsparcia finansowego na potrzeby Spartakiady. Naszym stałym darczyńcą jest Bank Spółdzielczy w Goworowie oraz Pani Danuta Pszczółkowska. Wsparcia udzieliły nam także: Pani Magdalena Jasińska -Zakłady Mięsne w Somiance,  Pan Zbigniew Bałazy firma Marex w Ostrołęce, Piekarnia – Cukiernia Pana Jacka Romanowskiego w Goworowie, Hurtownia Owoców i Warzyw Państwa Chojnickich w Ostrołęce, Cukiernia Pani Leszczyńskiej w Ostrołęce,  Hurtownia ANEK Ożarów Mazowiecki, Salon alkoholi i win świata w Karpinie. Wszystkim składamy gorące z głębi serca płynące podziękowania za okazane serce.

Ważnym ogniwem łańcucha osób, które miały wpływ na ostateczny kształt Spartakiady byli wolontariusze. Byli to wolontariusze GOKSiR – u, GOPS – u oraz harcerze i młodzież z Zespołu Szkól nr 1., pod opieką Pań – Grabowskiej i Bienieckiej. Tą drogą składamy im gorące podziękowania za włożoną pracę i zaangażowanie.

Na koniec dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować i przeprowadzić

 III Spartakiadę Osób Niepełnosprawnym „Dzień Radości – Wszyscy Razem”

                                                                                   Stowarzyszenie „Jesteśmy Betanią”

foto galeria

238logo-pge-eo

środa, 22 Czerwiec 2016, 13:06 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 7
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2016r. o godz. 13.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy bieżące.

 

 

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                   Jerzy Manowski

 

środa, 22 Czerwiec 2016, 12:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 7
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2016r. o godz. 14.30 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

    Krzysztof Zięba

środa, 22 Czerwiec 2016, 12:42 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 8
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE XXIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

Zawiadamiam że na dzień 29 czerwca 2015r. zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 12.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy.
1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.
2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goworowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2015 rok,
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goworowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok,
4) dyskusja,
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2015 r.,
6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028
2) zmian w budżecie gminy Goworowo na 2016 r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za 2015 rok,
4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za 2015 rok,
5) szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również ich pobierania,
6) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
8) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez część roku,
9) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo
7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Rafał Iwański

 

 w spr. absolutorium dla Wójta Gminy

w spr. określenia zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej

w spr. szczegółowych warunków przyznania  i odpłatności za usługi opiekuńcze

w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżet. gminy za 2015r.

w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego GBP

w spr. zatwierdzenia sprawozdania  finansowego GOKSiR

w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2016

w spr. określenia wzoru deklaracji o wys opłaty za gosp odpadami kmunal.

w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odp. komunal.

w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gosp odpadami kounaln

w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gm.

zmieniające uchwałę WPF na lata 2016-2028

środa, 22 Czerwiec 2016, 12:38 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 9
„RODZICE DZIECIOM”

20160608-143512-bigJak co roku z okazji „Dnia Dziecka” nasze przedszkolaki czekały na prezenty. Zwykle dzieci otrzymywały małe drobne upominki finansowane przez Radę Rodziców. W tym roku było zupełnie inaczej. Na dzieci czekała niezwykła niespodzianka. Rada Rodziców zakupiła zabawki marzeń za łączną kwotę 2866 zł. Trzeciego czerwca 2016r. na placu zabaw czekały na dzieci 2 rowerki biegowe, 2 hulajnogi oraz 5 samochodów terenowych. Szczęście, radość i zadowolenie dzieci trudno opisać słowami. Wspólnie z dziećmi składamy serdeczne podziękowanie Rodzicom za wspaniały prezent. Nie mamy wątpliwości, że będzie uszczęśliwiał wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola przez długie lata.

Z wyrazami wdzięczności
dyr. Wiesława Wasilewska
Nauczyciele i Dzieci

Opracowała:Wiesława Wasilewska

środa, 22 Czerwiec 2016, 12:22 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 11
Strona 1 z 23212345...102030...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011