Gmina Goworowo

dziś jest: 16 stycznia 2021
Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego
Narodowy Program Szczepień – rusza rejestracja

Od 15 stycznia 2021 r. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

W dniu 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIE

  1. Infolinia – 989,
  2. Punkty szczepień na terenie gminy Goworowo:

– Przychodnia Lekarska VITA-MED. Joanna Słomska w Goworowie – 29 7615200,

-NZOZ ’’Zdrowie’’ w Kuninie –29 7614303

  1. E-Rejestracja na stronie pacjent gov.pl (wymagany profil zaufany)

Do zapisu należy podać numer PESEL oraz numer telefonu do kontaktu

Osoby, które ze względów zdrowotnych wymagają użycia transportu sanitarnego mogą skorzystać z mobilnego zespołu szczepiącego. Transport taki realizowany powinien być ze wskazań medycznych po uprzedniej decyzji lekarza o kwalifikacji do takiego transportu. O tym, które punkty szczepień w okolicy dysponują zespołami wyjazdowymi, dowiesz się, dzwoniąc na infolinię 989.

piątek, 15-01-2021, 08:34 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 14
Ceny usług ZGK w Goworowie

Ceny usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie w roku 2021 roku.

Do pobrania:

Ceny usług ZGK

piątek, 15-01-2021, 08:26 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 20
Informacja dotycząca podatku od środków transportowych.

Urząd Gminy Goworowo przypomina że, osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane :

1) corocznie składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany  rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru ,a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

2)  odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności  mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego , lub zmianę miejsca zamieszkania , lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności

3)   wpłacić  bez wezwania do dnia 15 lutego 2021 roku I ratę podatku od środków transportowych.

W  2021 roku  obowiązują stawki podatku  z roku 2020 uchwalone  uchwałą Rady Gminy Goworowo Nr XXVII/166/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo, ogłoszone  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  w  2016 r. poz. 11005.

DT-1

DT-1A

piątek, 15-01-2021, 07:56 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 10
Narodowy Program Szczepień – zgłaszanie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień

Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Gminy Goworowo w ramach Realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, została uruchomiona infolinia dla mieszkańców gminy Goworowo pod numerem telefonu 29 769 37 37, czynna od  poniedziałku do czwartku w godzinach od  7:30  do 15:30, w piątek od 7.30 do 14,00, pod którym będzie można uzyskać informacje nt.: transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

czwartek, 14-01-2021, 12:23 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 20
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 19  stycznia 2021  r. o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 r.
  3. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej za 2020 rok.
  4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

          Justyna Kępa

Zgłoszenie udziału w posiedzeniu komisji

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej  umożliwia wzięcie udziału osobistego bądź on – line w posiedzeniu komisji radnym i mieszkańcom Gminy na określonych zasadach:

Udział osobisty w posiedzeniach Komisji:

czwartek, 14-01-2021, 12:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 42
Ciekawe ferie? Tylko z GOKSiR!

Ferie to czas odpoczynku, ale nie nudy! Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprasza na zimową odsłonę Questu pod nazwą ,, Kruszewo i rzeka na Ciebie czeka ” oraz Quest ,,Wyprawa odkrywców – Goworowski szlak ”

http://goksirgoworowo.pl/wp-content/uploads/2019/08/quest-goworowo.pdf

http://goksirgoworowo.pl/wp-content/uploads/2019/08/quest-Kruszewo.pdf

Ulotki oraz wskazówki dostępne w GOKSiR :)

 

 

czwartek, 14-01-2021, 09:28 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 21
Ostrzeżenie meteorologiczne

środa, 13-01-2021, 14:26 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 20
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goworowo

Do pobrania:

Kalendarz wyborczy

środa, 13-01-2021, 07:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 29
Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie dotacji

Wójt Gminy Goworowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Goworowo na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy Goworowo na 2021r. w kwocie 65.000,00 zł.

  1. Warunki ubiegania się o dotację

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goworowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu mogą otrzymać kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej oraz prowadzące działalność w zakresie sportu kwalifikowanego zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym, które:

piątek, 08-01-2021, 11:01 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 77
Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Goworowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Goworowo 07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21

Nazwa stanowiska: ds. spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

piątek, 08-01-2021, 10:56 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 55
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011