Gmina Goworowo

dziś jest: 22 sierpnia 2019
Imieniny: Cezarego, Zygfryda, Marii
Wspólne posiedzenie komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo wraz z Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 22 sierpnia 2019r. o godz. 14.00 w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goworowo za I półrocze 2019r.
 3. Omówienie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo:

Krystyna Subczyńska

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Goworowo:

Justyna Kępa, Monika Dzierzgowska

Jerzy Manowski, Jakub Podleś, Janusz Żebrowski

wtorek, 20 Sierpień 2019, 15:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 8
XII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 27 sierpnia 2019r. zwołuję XII Sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi ostrołęckiemu na realizację zadania pn.” Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka”,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie opłaty targowej,
 • w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Goworowo na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-2026”,
 • w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
 • w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników,
 • w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji o kandydatach na ławników,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Goworowo.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

do pobrania:

proj. uchw w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

proj. uchw. w sparwie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Goworowo

proj. uchw. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

proj. uchw. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019 – 2022, z perspektywą na lata 2023 – 2026”

proj. uchw. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 4403W od drogi ……..

proj. uchw. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji o kandydatach na ławników

proj. uchw. w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 2019

proj. uchw. w sprawie zmiany uchwały Nr XI.57.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie opłaty targowej

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028

wtorek, 20 Sierpień 2019, 15:06 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 9
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

wtorek, 20 Sierpień 2019, 13:24 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 11
Informacja Wójta Gminy Goworowo

wtorek, 20 Sierpień 2019, 13:22 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 8
Informacja dla uczestników wyjazdu w góry

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprasza na wycieczkę krajoznawczą w Tatry.

W programie: Sarnia Skała, Zakopane, Czerwone Wierchy, spływ pontonami po Dunajcu, wjazd na Palenicę, Szczawnica.

7 – 8 – 9 września 2019r.                 Cena 450 zł/os.

(sobota-poniedziałek)

 

Wyjazd w piątek o godz. 23.30 z Ostrołęki, godz. 24.00 spod GOKSiR w Goworowie, powrót we wtorek ok. godz. 3.00). W dniu przyjazdu otrzymamy śniadanie i suchy prowiant, kwaterujemy się i ruszamy na szlak. Proszę zabrać strój kąpielowy.

Cena zawiera: nocleg i wyżywienie, usługę przewodnicką, przejazd, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW.

Zapisy, informacje, wpłaty: GOKSiR w Goworowie, ul. Szkolna 16a, Tel. 29 76 15 246, kontakt: Agata Majk

wtorek, 20 Sierpień 2019, 10:06 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 12
Gwiazdy dla Goworowa!

Specjalnie dla Was! 15 września podczas „Pożegnania lata – Dożynki” wystąpią:

Godz. 18:00 Kabaret FIFA RAFA.

Młoda formacja prezentująca humor uniwersalny dla widzów w każdym wieku. Poruszają w skeczach problemy życia codziennego z nutką absurdu, ukazując  przy tym rzeczywistość w krzywym zwierciadle. Na swoim koncie mają ponad 45 nagród.

 

 

 

 

Godz. 19:00 Zespół FARBA.

Zespół w czteroosobowym składzie, początkowo grający i tworzący muzykę rock. Z czasem do swojej twórczości zaczęli dodawać elementy elektro popu. Ich pierwszy i największy przebój to piosenka pt. ,,Chcę tu zostać”. https://www.youtube.com/watch?v=yihUfPJ_WiY

poniedziałek, 19 Sierpień 2019, 15:52 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 39
Skorzystaj z promocji wakacyjnej – Park Wodny Aquarium- zostało 14 dni

poniedziałek, 19 Sierpień 2019, 13:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 13
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.15.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów ze szkół z terenu gminy Goworowo w roku szkolnym 2019/2020”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – przewidywane trasy i godziny przywozów uczniów z terenu Gminy Goworowo w roku szkolnym 2019-2020

Załącznik nr 7 – szacunkowy wykaz młodzieży szkolnej z podziałem na poszczególne miejscowości

Załącznik nr 8 – wzór umowy najmu

Zmiana treści SIWZ

Zmiana załącznika nr 6 – przewidywane trasy i godziny przywozów uczniów z terenu Gminy Goworowo w roku szkolnym 2019-2020

środa, 14 Sierpień 2019, 16:34 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 34
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Gminy Goworowo przypomina, o złożeniu w dniach 01.08.2019 do 02.09.2019 roku wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r do 31 lipca 2019 r,  w ramach limitu zwrotu podatku  na 2019 rok., oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego (tylko dla producentów którzy składają wniosek po raz pierwszy w roku 2019).

Wniosek należy złożyć w pokoju nr 8 w godzinach pracy Urzędu tj.

Poniedziałek od 7.00 do 16.30

Wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek – od 7.30 do 14.00.

środa, 14 Sierpień 2019, 10:19 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 55
Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz dziewiąty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
w Warszawie, w ramach realizacji zadań własnych województwa.

wtorek, 13 Sierpień 2019, 13:21 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 44
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011