Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2022
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej

Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 800  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXII/22 z posiedzenia komisji.
 3. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy (Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie).
 4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r. ze szczegółowa analizą dot. PPP.
 5. Sprawy bieżące

                                                                                                                                             Przewodnicząca komisji

                                                                                                            Monika Dzierzgowska

środa, 18-05-2022, 13:38 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 9
Zapraszamy na Targi Staroci i Rozmaitości w Goworowie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Targi Staroci i Rozmaitości w Goworowie, które odbędą się 11 czerwca  2022 r. (sobota) na Targowisku w Goworowie.

Targi są przeznaczone dla wystawców, kolekcjonerów, wytwórców rękodzieła oraz wszystkich zainteresowanych wystawą i rękodzieła. Targi odbywać się będą cyklicznie raz w miesiącu, w każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach 8.00 – 13.00 zaczynając od 11.06.2022 r.

Regulamin targów dostępny jest na stronie  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie www.goksirgoworowo.pl

Partnerem Targów jest Ostrołęcki Klub Kolekcjonerów „UNIKAT”

Serdecznie zapraszamy

karta zgłoszeniowa Targi Staroci w Goworowie

Regulamin-Targi Staroci

środa, 18-05-2022, 13:02 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 105
Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE–CRP na terenie całego kraju wciąż obowiązują

AlarmPremier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenia dotyczące przedłużenia obowiązywania na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP). Stopnie będą obowiązywały do 31 maja 2022 r. do godz. 23:59.

Prezes Rady Ministrów wprowadza stopnie alarmowe na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. Natomiast stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy również obejmuje cały kraj.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych w przypadku stopnia BRAVO należą m.in.:

 • prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;
 • prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;
 • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 • ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach;
 • obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 • dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
 • wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych;
 • wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

Z kolei w stopniu alarmowym CHARLIE-CRP zadania obejmują w szczególności:

 • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,
 • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
 • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.
 • Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli, a także czujności obywateli.

Nie lekceważ żadnej informacji o zagrożeniu! Natychmiast powiadom służby dzwoniąc na numer tel. 112

wtorek, 17-05-2022, 15:17 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 13
Ostrzeżenie meteorologiczne

wtorek, 17-05-2022, 15:10 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 15
XI Ogólnopolski Tygodzień Świadomości Czerniaka

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3bvavaHANdg

wtorek, 17-05-2022, 14:41 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 1300  w Sali nr 16 Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/22 z posiedzenia komisji.
 3. Ocena realizacji budżetu Gminy za 2021 r. wypracowanie stanowiska w sprawie absolutorium – sporządzenie wniosku.
 4. Sprawy bieżące.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                     Janusz Żebrowski

wtorek, 17-05-2022, 11:22 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 16
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
 3. Analiza sprawozdań z realizacji zadań za 2021 r. jednostek organizacyjnych gminy : GOKSiR,  Gminna Biblioteka Publiczna,  ŚDS w Czarnowie.
 4. Analiza sprawozdań z realizacji programów GOPS w tym Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
 5. Sprawy bieżące.

                                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                                                    Justyna Kępa

wtorek, 17-05-2022, 11:20 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
Ostrzeżenie meteorologiczne

poniedziałek, 16-05-2022, 13:27 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 26
60 tys. zł na restrukturyzację małego gospodarstwa – ruszył nabór wniosków

Oddziały regionalne ARiMR rozpoczęły przyjmowanie wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. O uzyskanie 60 tys. zł bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu PROW 2014 – 2020 można starać się od 16 maja do 14 lipca 2022 r.

Rolnicy, którzy są zainteresowani tą formą wsparcia powinni posiadać gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

poniedziałek, 16-05-2022, 09:00 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 36
Konkurs Lasów Państwowych „Natura od kuchni”

Do pobrania:

Regulamin KGW

poniedziałek, 16-05-2022, 07:36 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 27
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011