Gmina Goworowo

dziś jest: 23 lutego 2018
Imieniny: Damiana, Romany, Florentyna
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

infoKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci, na terenie gminy Goworowo.

piątek, 23 Luty 2018, 19:17 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 0
Ruszyły zajęcia z cyklu „KOMPUTEROWE ŚRODY”

 

 

 

 

 

 

 

W środę, 21 lutego rozpoczęły się zajęcia z cyklu „KOMPUTEROWE ŚRODY”, które odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Świetlicy Info Bank w Brzeźnie, oraz Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance.
Kurs organizowany jest dla wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się obsługi i działania komputera. Jest to wydarzenie cykliczne, które odbywa się w każdą środę.
Wszystkim interesantom dziękujemy za przybycie,a tych, którzy mają  ochotę dołączyć do grupy, prosimy o kontakt z opiekunem kursu p. Dominiką Minasiewicz  tel. 536 243 434

piątek, 23 Luty 2018, 10:04 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 5
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Terminy i kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo na rok szkolny 2018/2019

Terminy rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo określa Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Goworowo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo.

 1. Terminy rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
L.p Czynności  postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków do przedszkola  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2018 r. – 21.03.2018 r. 03.04.2018 r.-16.04.2018 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23.03.2018 r.  do godz. 1300 18.04.2018 r. do godz. 1300
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 23.03.2018 r. – 28.03.2018 r. 19.04.2018 r.- 24.04.2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 30.03. 2018 r. do godz. 1300 26.04.2018 r.  do godz. 1300

 

Kryteria rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Goworowo.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r. poz. 59):

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Rada Gminy Goworowo uchwałą Nr XXXIII/200/17 z dnia 10 marca 2017 r określiła na drugim etapie postępowania następujące kryteria i ich wartości punktowe:

 • oboje rodzice kandydata pracują – 10 punktów;
 • istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – 6 punktów.
 • kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 3 punkty;
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 2 punkty;

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest w przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Wzór deklaracji dostępny jest w danym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

 

 1. Terminy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej
L.p Czynności  postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2018 r. – 21.03.2018 r. 03.04.2018 r.-16.04.2018 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23.03.2018 r.  do godz. 1300 18.04.2018 r. do godz. 1300
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 23.03.2018 r. – 28.03.2018 r. 19.04.2018 r.- 24.04.2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 30.03. 2018 r. do godz. 1300 26.04.2018 r.  do godz. 1300

Kryteria rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rada Gminy Goworowo uchwałą Nr XXXIII/201/17 z dnia 10 marca 2017 r określiła następujące kryteria i ich wartości punktowe:

 • rodzeństwo kandydata wypełnia obowiązek szkolny w szkole, do której kandydat złożył wniosek – 5 punktów;
 • wielodzietność rodziny kandydata – 4 punkty;
 • kandydat jest objęty kształceniem specjalnym – 3 punkty;
 • niepełnosprawność w rodzinie kandydata – 2 punkty;
 • kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której złożył wniosek – 1 punkt.
czwartek, 22 Luty 2018, 12:37 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 50
,,Jak bezpiecznie korzystać z komputera”

Dnia 19 lutego nasze przedszkole odwiedziła pani Ewelina Kossakowska psycholog z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Czerwinie filia w Goworowie. Pani psycholog poprowadziła zajęcia w dwóch grupach w naszym przedszkolu. Temat zajęć pt. „Ochrona dzieci w internecie” dotyczył zagrożeń wynikających z częstego korzystania z urządzeń elektronicznych takich jak telewizor, komputer, telefon. Dzieci na zajęciach dowiedziały się w jaki inny sposób można organizować sobie dzień aby nie spędzać tak dużo czasu przed urządzeniami elektronicznymi. Dzieci były zainteresowane zajęciami i obiecały spędzać dużo mniej czasu przed tv, komputerem i telefonem. Pani Ewelina na wieczornym zebraniu z rodzicami przekazała również niezbędne informacje rodzicom na temat tych zagrożeń. Otóż dla prawidłowego rozwoju – dzieci do lat 6 powinny korzystać maksymalnie 30 min. łącznie w ciągu dnia z urządzeń elektronicznych. Być może troszkę jest to zaskoczenie ale niestety urządzenia elektroniczne nie wpływają prawidłowo na rozwój psychiczny naszych dzieci. W czasie zebrania pani psycholog poprowadziła również prelekcję pt. „Prawidłowa realizacja czynności grafomotorycznych” i omówiła wyniki badań przesiewowych przeprowadzonych na podstawie testów :
1.Test Matryc Ravena-inteligencja płynna (wrodzona,niezależna od doświadczenia i uczenia się)
2.Test Bender Koppitz (percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa)
Dziękujemy pani Ewelinie za przeprowadzone warsztaty z dziećmi i prelekcję dla rodziców.

Opracowała: Barbara Ostrowska

czwartek, 22 Luty 2018, 09:32 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 7
Pomagamy zwierzętom ze schroniska ,,CANIS’

Aby dzieci rozumiały potrzebę niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom co roku w naszym przedszkolu organizujemy akcję zbiórki karmy dla potrzebujących zwierząt ze schroniska „Canis” w Kruszewie. W akcji biorą udział chętne dzieci wraz z rodzicami z całego przedszkola. Trwała ona od 03.01.2018 do 9.02.2018. Poprzez takie akcje staramy się kształtować w dzieciach wrażliwość na losy bezdomnych zwierząt. W imieniu własnym oraz dyrekcji schroniska „Canis” pragniemy w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom za wrażliwość i wielkie serca!
Dnia 15 lutego wszystkie zebrane dary zostały przewiezione z naszego przedszkola do schroniska.

Opracowała: Barbara Ostrowska

czwartek, 22 Luty 2018, 09:27 | autor: Wiesława Wasilewska Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Liczba odsłon: 7
Profil Zaufany

środa, 21 Luty 2018, 09:07 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 7
Informacja

środa, 21 Luty 2018, 08:47 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 10
Dzień Kobiet

 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie
Serdecznie zaprasza
na program artystyczny z okazji Dnia Kobiet,
który odbędzie się
w czwartek 8 marca 2018r. o godz. 15:00
w Świetlicy w Brzeźnie

wtorek, 20 Luty 2018, 09:43 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 11
OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam że  na dzień 26 lutego 2018 r. zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Goworowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 6. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 9. Zakończenie obrad Sesji.

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Rafał Iwański

 

projekt uchw. w spr. podziału Gminy Goworowo na okręgi wyborcze

poniedziałek, 19 Luty 2018, 15:54 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 10
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Gminy Goworowo przypomina, o złożeniu w dniach 01.02.2018 do 28.02.2018 roku wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017r do 31 stycznia 2018r,  w ramach limitu zwrotu podatku  na 2018 rok.

Wniosek należy złożyć w pokoju nr 8 w godzinach pracy Urzędu tj.

W poniedziałki od 7ºº do 18ºº,

Wtorek – piątek od 7.30 do 15.30

poniedziałek, 19 Luty 2018, 15:49 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 11
Strona 1 z 31212345...102030...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011