Gmina Goworowo

dziś jest: 23 maja 2018
Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza
Gospodarka odpadami komunalnymi

[DO POBRANIA]Informacja dotycząca miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych

[DO POBRANIA]Rejestr dla firm.2017

[DO POBRANIA] Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – najważniejsze informacje

[DO POBRANIA] Sposób segregacji

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2012 roku

[DO POBRANIA] Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2013 roku

(DO POBRANIA) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2014 roku

(Do pobrania)- Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2015 roku

(DO POBRANIA) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2016 roku

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2015r.

Informacje o podmiocie odbierającym

Harmonogram na 2018

Analiza

Uchwały podjęte zgodnie  z  ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z  2012 r., poz. 391, ze zm.),

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-traci moc

Deklaracja- wzór – traci moc

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty– traci moc

 NOWE  ZMIANY UCHWAŁ

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

deklaracja druk do pobrania – nieaktualny wzór

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty

ZMIANY  UCHWAŁ  W 2016

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

DRUK DO POBRANIA – deklaracja

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo

ZMIANA UCHWAŁY – 2017

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku

Uwaga: Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Goworowo od dnia 1 stycznia 2018 r.

– w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki od 2018r.

 

środa, 30 Styczeń 2013 | autor: Kamil Jadacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011