Gmina Goworowo

dziś jest: 15 stycznia 2021
Imieniny: Domosława, Makarego, D±brówki
Przedsiębiorczość/Inwestycje

Aktualne inwestycje realizowane na terenie Gminy Goworowo:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Goworowie

W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa ogólnodostępne boiska o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie.

Szacunkowa wartość inwestycji 1 324 520,00 zł, w tym:
dotacja z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki – 500 000,00 zł;
dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 333 000,00 zł;
środki własne – 491 520,00 zł.

Zagospodarowanie centrum miejscowości Goworowo

Inwestycja będzie polegała na odnowieniu i upiększeniu parku oraz ul. Kościuszki w Goworowie.

Szacunkowa wartość inwestycji 854 000,00 zł, w tym:
dotacja w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 – 2013 – 495 676,00 zł;
środki własne – 358 324,00 zł.

Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo

W ramach inwestycji budowana jest sieć kanalizacyjna we wsiach Wólka Brzezińska i Grodzisk oraz oczyszczalnia ścieków we wsi Brzeźno.

Wartość inwestycji 3 900 729,20,00 zł, w tym:
dotacja w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007 – 2013 – 2 371 749,00 zł
środki własne – 1 528 980,20 zł

Budowa sieci wodociągowej „Kobylin” – etap I

W ramach inwestycji budowana jest sieć wodociągowa we wsiach Kobylin, Borki, Michałowo, Szarłat, Kunin, Kaczka i Góry.

Wartość inwestycji 1 107 734,47 zł, w tym:
środki własne – 1 107 734,47 zł.
Na początku maja br. Gmina Goworowo złoży wniosek o umarzalną w 30% preferencyjną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 996 000,00 zł.

wtorek, 15-03-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011