- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Straż pożarna

Zaduszki strażackie w gminie Goworowo [1]

Pragniemy poinformować że dnia 15 października 2017 r. w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie Kapelan Powiatowy  Strażaków ks. Józef Kacperski odprawił  uroczystą  mszę św. w intencji  zmarłych strażaków z powiatu ostrołęckiego w której wzięli udział delegacje strażaków i władz samorządowych ze wszystkich gmin  powiatu  a także przedstawiciele: Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce , Zarządu Wojewódzkiego OSP RP, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP władze samorządu wojewódzkiego, powiatowego   i Gminy Goworowo.

[2]

 

5 listopada 2017 r. w kaplicy pod wezwaniem ,,Miłosierdzia Bożego” w Kruszewie odbyła się uroczysta msza św. za zmarłych strażaków z gminy Goworowo. Mszę świętą koncelebrował i wygłosił homilię Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Józef Kacperski , w koncelebrze uczestniczył również ks. Proboszcz Parafii Goworowo Stanisław Siemion. We mszy uczestniczyli strażacy, rodziny zmarłych strażaków, zaproszeni goście oraz  poczty sztandarowe : Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Goworowie, OSP Goworowo, OSP Kunin, OSP Kruszewo.

Obie uroczystości zakończyły się gorącym posiłkiem.

[3]

doc [4]

doczaproszenie [5]

4-2 [6]

 Skład Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Goworowie

 

 1. Prezes Zarządu  ………………………………….Stanisław Wojciechowicz
 2. V-ce Prezes Zarządu …………………………… Tadeusz Warszawin
 3. V-ce Prezes Zarządu……………………………. Józef Kacperski
 4. Sekretarz Zarządu……………………………….  Dorota Kwiatkowska
 5. Komendant Gminny …………………………….  Ryszard Wyrębek
 6. Skarbnik Zarządu ……………………………….  Jan Drabot
 7. Członek prezydium………………………………  Wiesław Łukasiak
 8. Członek prezydium……………………………..   Jerzy Sławomir Turek
 9. Członek prezydium ……………………………..  Kazimierz Zacharek

_________________________________________________________________________________________

Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej

________________________________________________________________________________

IMG_4831 [7]3 maja 2014 r. odbyły się gminne uroczystości związane ze świętem patrona strażaków św. Floriana.

Porządek uroczystości:
godz. 10.30 – zbiórka przed remizą OSP Goworowo,
godz. 10.45 – przemarsz pododdziału do kościoła,
godz. 11.00 – uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Goworowie,
godz. 12.00 – po zakończeniu mszy przemarsz przed remizę OSP Goworowo,
godz. 12.30 – na placu przed remizą otwarcie uroczystości :
– otwarcie i powitanie gości,
– wręczenie odznaczeń,
– wystąpienia osób zaproszonych.
godz. 13.00 – zakończenie uroczystości.

W uroczystości uczestniczyli :

Dowódca uroczystości druh Ryszard Wyrębek Komendant Gminny, złożył raport Tadeuszowi Nalewajk o rozpoczęciu uroczystości. W imieniu gospodarzy, Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goworowie i OSP w Czarnowie, uroczystość otworzył Wiceprezes Zarządu Tadeusz Warszawin, witając przybyłych gości. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goworowie Stanisław Wojciechowicz. Po wystąpieniu przystąpiono do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP za szczególne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został: ksiądz Józef Kacperski Kapelan Powiatowy Strażaków, a dekoracji dokonali druhowie Tadeusz Nalewajk i Mirosław Augustyniak

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:

Odznaczenie Wzorowym Strażakiem zostali:

Następnie głos zabrali: Tadeusz Nalewajk, Mirosław Augustyniak, Marian Krupiński,
Małgorzata Maria Kulesza, Karolina Łazicka, Ksiądz Józef Kacperski, którzy pogratulowali odznaczonym, podziękowali wszystkim za codzienną społeczną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz złożyli życzenia z okazji święta patrona strażaków – św. Floriana.

Oprawę muzyczną uroczystości przygotował młodzieżowy zespół Full Of Hate, składający się z uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Goworowie.

Ewa Burzycka

 

_________________________________________________________________________________________

OLYMPUS DIGITAL CAMERA [8]12 marca 2014 r. odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega Pożarom”, zorganizowane przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrołęce. Uczestnikami eliminacji byli uczniowie- zwycięscy etapu gminnego z powiatu ostrołęckiego. Naszą gminę reprezentowali:
Grupę uczniów szkół podstawowych – Grzegorz Garabuś ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach
Grupę uczniów szkół gimnazjalnych – Karol Sarnecki z Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie
Grupę uczniów szkół ponadgimnazjalnych – Renata Radecka z Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie
Rozstrzygnięty został również Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Zapobiegamy pożarom” na etapie eliminacji powiatowych, w którym brały udział prace konkursowe uczniów z naszej gminy. W poszczególnych grupach wiekowych zaprezentowane były prace uczniów:
Grupy przedszkolnej – Gabrieli Sobotki ze Szkoły Podstawowej w Kuninie
Grupy szkoły podstawowe klasy I-III – Katarzyny Kosiorek ze Szkoły Podstawowej w Kuninie
Grupy szkoły podstawowej klasy IV-VI – Alicji Krawczyk ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach
Grupy gimnazjalne – Sylwii Chorchos z Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie
Grupy szkół ponadgimnazjalnych – Kamili Elżbiety Radeckiej z Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie
Praca konkursowa Alicji Krawczyk zajęła I miejsce, kwalifikując się do eliminacji wojewódzkich, natomiast praca Sylwii Chorchos zajęła III miejsce, a praca Kamili Elżbiety Radeckiej zajęła II miejsce.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu.
Dziękujemy również opiekunom grup konkursowych Dorocie Kwiatkowskiej, Mariuszowi Fidelis, Elżbiecie Kuczyńskiej, Hannie Rostkowskiej, Jackowi Krupka, Annie Kanclerz za przygotowanie i opiekę nad uczniami podczas przeprowadzanych eliminacji konkursowych.

Ewa Burzycka

_________________________________________________________________________________________

16 lutego 2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kuninie. Zebranie otworzył Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej ks. kapelan Józef Kacperski.
Po otwarciu zebrania przywitał przybyłych gości w osobach:
– Tadeusz Nalewajk członek Zarządu Głównego Związku OSP RP
– Marian Krupiński Radny Sejmiku Mazowieckiego
– Krzysztof Parzychowski Wicestarosta Ostrołęcki
– Janusz Głowacki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
– Tadeusz Warszawin Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przy
Zarządzie Oddziału woj. Mazowieckiego
– Grzegorz Pragacz Z-ca Komendanta Miejskiego PSP
– Małgorzata Maria Kulesza Wójt Gmin Goworowo
– Józef Dudziec były pracownik PSP
– Jerzy Manowski Radny Gminy Goworowo
Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił Prezes Andrzej Grzegorczyk w którym przedstawił osiągnięcia polegające na :
– zakup sprzętu – motopompę za sumę 30.000,00 zł.,
– umundurowania bojowe,
– pozyskanie środków finansowych na sumę około 13.000,00 zł.
w tym z Urzędu Gminy Goworowo kwotę 2.000,00 zł,
– przyjęto pięciu nowych strażaków ochotników.
W dyskusji głos zabrali:
– Wójt Gminy Małgorzata Maria Kulesza
– Tadeusz Nalewajk
– Krzysztof Parzychowski
– Janusz Głowacki
Wicestarosta Krzysztof Parzychowski odznaczył druhów ks. Józefa Kacperskiego
i Tadeusza Warszawina.

_________________________________________________________________________________________

DSC_0285 [9]W okresie od 17 stycznia 2014 r. do 16 lutego 2014 r. odbyło się jednoetapowe szkolenie podstawowe  strażaków  OSP z Gminy Goworowo. W szkoleniu brało wzięło udział  19 strażaków ochotników  z jednostek OSP:  Goworowo, Kunin, Czarnowo, Lipianka, Kruszewo i Ponikiew Mała. Zajęcia odbywały się w każdy piątek i sobotę w budynku Urzędu Gminy Goworowo i Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Szkolenie przeprowadziła Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, które  zakończyło się egzaminem w dniu 16 lutego 2014 roku. Po ukończeniu szkolenia  podstawowego  strażacy – ochotnicy  mogą  już brać  udział  w prowadzonych akcjach pożarniczo-ratowniczych.

_________________________________________________________________________________________

                       Ewy inf [10]Wojewoda Mazowiecki  Jacek Kozłowski w  dniu 3  marca 2014 r. wręczył nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski  BRĄZOWY KRZYŻ  ZASŁUGI  za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej druhowi Wiesławowi Tadeuszowi Klimaszewskiemu z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuninie.

Odznaczonemu składamy gratulacje.

IMG_0199 [11]

 

 

_________________________________________________________________________________________

     IMG_4364 [12]

16 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Kuninie Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Goworowie przy współudziale Urzędu Gminy  Goworowo  zorganizował Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy Pożarom”  i Turniej Wiedzy Pożarniczej  ,,Młodzież zapobiega pożarom” wśród młodzieży szkolnej,  mające na celu zainteresowanie młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich.

Uczestnicy  konkursu plastycznego to dzieci i młodzież szkolna w następujących grupach wiekowych:

   I grupa  przedszkola

·         Niegowska Zuzanna

·         Drężek Arkadiusz

·         Radecki Maciej

·         Sypniewski Tomasz

·         Brzozowska Natalia

·         Plotzke Natalia

·         Krawczyk Jakub

·         Sobotka Gabriela

·         Piskorek Gabriela

 II grupa szkoła podstawowa klasy I – III

·         Gąsior Natalia

·         Miłek Hubert

·         Ptak Maja

·         Ogrodowczyk Patryk

·         Zyśk Jolanta

·         Błaszczak Weronika

·         Kosiorek Katarzyna

·         Ochenkowska Klaudia

·         Jagielska Kamila

·         Krawczyk Natalia

·         Wilamowska Katarzyna

·         Kukliński Igor

III grupa szkoła podstawowa klasy  IV – VI

·         Kukulska Anna

·         Majkowska Weronika

·         Głażewski Kacper

·         Pietras Aleksandra

·         Mateusiak Natalia

·         Pietras Kamila

·         Krawczyk Alicja

·         Książek Przemysław

·         Dumała Wiktoria

·         Korzeniak Emilia

·         Ochenkowski  Jakub

·         Grzegorczyk Marta

IV grupa gimnazjum

·         Chorchos Sylwia

·         Kukulska Agata

·         Kot Weronika

V grupa szkoła ponadgimnazjalna

·         Radecka Kamila Elżbieta

·         Radecka Renata Joanna

·         Szatanek Paulina

 

Z każdej grupy wiekowej został wyłoniony jeden zwycięzca, a jego praca przesłana zostanie na konkurs Powiatowy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrołęce.

Zwycięzcami w poszczególnych grupach zostali:

 I grupa  przedszkola    

II grupa   szkoła podstawowa klasy I – III

III grupa  szkoła podstawowa klasy  IV – VI

IV grupa  gimnazjum

V grupa szkoła ponadgimnazjalna

Natomiast Turniej Wiedzy Pożarniczej odbył się w trzech grupach:

 I grupa  szkoły podstawowe

 II grupa gimnazjum

·         Karol Sarnecki                      Gimnazjum Goworowo

·         Paweł Dudziec                      Gimnazjum Goworowo

·         Dawid Botwina                     Gimnazjum Goworowo

III grupa szkoła ponadgimnazjalna

        ·         Kamila Elżbieta  Radecka    ZSP Goworowo

        ·         Renata Radecka                    ZSP Goworowo

        ·         Wioleta Kośnik                     ZSP Goworowo

 Zwycięzcy z każdej grupy będą reprezentować Zarząd Oddziału Gminnego w eliminacjach powiatowych, a zostali nimi:

 I grupa szkoły podstawowe

·         Grzegorz Grabuś

II grupa szkoła gimnazjalna

·         Karol Sarnecki

III grupa szkoła ponadgimnazjalna

·         Renata Radecka

Prace konkursowe i wiedzę oceniła komisja w składzie:

·         Tadeusz Warszawin

·         Ewa Burzycka

·         Stanisław Wojciechowicz

·         Piotr Kosiorek

    Ponadto obserwatorami konkursu byli opiekunowie grup konkursowych:

·         Dorota Kwiatkowska

·         Mariusz Fidelis

·         Marzanna Grzyb

·         Anna Kanclerz

·         Katarzyna Bochenek

Dzieciom, młodzieży, opiekunom oraz wszystkim osobom którzy wzięli udział w organizacji i przeprowadzeniu konkursów składamy serdeczne podziękowania.

                                                          Wójt Gminy Goworowo i Zarząd Oddziału     

                            Gminnego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Goworowie

 IMG_4363 [13] IMG_4353 [14] IMG_4354 [15] IMG_4355 [16] IMG_4356 [17] IMG_4357 [18] IMG_4358 [19] IMG_4359 [20] IMG_4360 [21] IMG_4361 [22] IMG_4362 [23]

_________________________________________________________________________________________

    IMG_4345 [24]

 

15 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Goworowo, w którym uczestniczyli : 

·         Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku   Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostrołęce  Janusz Głowacki

·         Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza

·         w imieniu Starosty Powiatu Dyrektor Zarządzania Kryzysowego Antoni Górski                                     

·         Kapelan Gminny Strażaków ks. Józef Kacperski

·         Proboszcz Parafii Goworowo ks. Stanisław Siemion

oraz członkowie Zarządu i Gminnej Komisji Rewizyjnej z jej Przewodniczącym Markiem Skierczyńskim.  Posiedzenie Zarządu otworzył i prowadził Stanisław Wojciechowicz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Goworowie. Informacje podsumowującą rok 2013 przedstawił Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Tadeusz Warszawin w informacji przedstawił dane dotyczące:

·         ilość przeszkolonych strażaków w kursie podstawowym, dowódców, medycznym,naczelników,

·         informację z przebiegu ćwiczeń, zawodów oraz turnieju wiedzy pożarniczej młodzieży Szkolnej,

·         informację z posiedzeń Prezydium i Zarządu.

·         pozyskanych przez jednostki OSP  środków  poza budżetem  Gminy – ok. 50 tyś zł.

Dh Jan Drabot Skarbnik Zarządu przedstawił informację finansową za 2013 r.

Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej dh  Marek Skierczyński przedstawił informacje z pracy komisji.

Plan pracy Zarządu na 2014 r.  przedstawił dh Stanisław Wojciechowicz Prezes Zarządu.

Podsumowując zakończenie posiedzenia głos zabrali :

Janusz Głowacki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP pogratulował osiągnięć podkreślając, że z roku na rok widoczna jest lepsza praca Zarządu Gminnego i wyposażenia jednostek OSP w sprzęt przeciwpożarowy i wyszkolenie straszaków. Zapewnił wszelką pomoc ze strony Zarządu Oddziału Powiatowego.

Małgorzata Maria Kulesza Wójt Gminy przedstawiła informację dotyczącą wydatków  środków finansowych  na ochronę przeciwpożarową w roku 2013.

Pani Wójt podziękowała strażakom za ich codzienny trud społeczny i złożyła życzenia świąteczne.

Po  zakończeniu posiedzenia zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.   

 

  

 IMG_4344 [25] IMG_4346 [26] IMG_4347 [27] IMG_4348 [28] IMG_4349 [29] IMG_4350 [30] IMG_4351 [31] IMG_4352 [32] IMG_4343 [33]

 

_________________________________________________________________________________________

 17 grudnia 2013 r. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP podjął uchwałę powołującą  ks. Józefa Kacperskiego proboszcza parafii Kunin na Kapelana Powiatowego Strażaków  do reprezentowania  powiatu ostrołęckiego.

_________________________________________________________________________________________

IMG_4097 [34]10 listopada 2013 r. o godz. 11.30 w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kuninie odbyła się msza święta za zmarłych strażaków z gminy Goworowo, w której licznie uczestniczyli strażacy, rodziny zmarłych strażaków oraz poczty sztandarowe reprezentowane przez:

.

Ponadto we mszy świętej uczestniczyli zaproszeni goście:

Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny OSP Ryszard Wyrębek.
Mszę świętą koncelebrował i wygłosił homilię Kapelan Gminny Strażaków ks. Józef Kacperski, w koncelebrze uczestniczył również ksiądz Paweł Kaczmarczyk z parafii Goworowo.

 Ewa Burzycka

_________________________________________________________________________________________

Msza św. powiatowa za zmarłych i poległych strażaków

IMG_3842 [35]

20 października 2012 r. o godz. 12.00 w kościele pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Troszynie odbyła się msza święta za zmarłych i poległych strażaków z powiatu ostrołęckiego, w której licznie uczestniczyli strażacy z jednostek OSP z całego powiatu oraz rodziny zmarłych strażaków.

Gminę Goworowo reprezentowały delegacje strażaków ze wszystkich jednostek OSP oraz poczty sztandarowe z następujących jednostek: Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Goworowie, OSP Goworowo, OSP Kunin, OSP Kruszewo.IMG_3831 [36]

_________________________________________________________________________________________

IMG_3318 [76]Gminne zawody OSP 2013

25 sierpnia 2013 r. na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej w Kuninie odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu  gminy Goworowo. W  rywalizacji wzięło udział 6 następujących  jednostek: OSP Goworowo, OSP Kunin, OSP Pasieki, OSP Ponikiew Mała, OSP Lipianka i OSP Czarnowo.

IMG_3450 [77]

W zawodach poszczególne jednostki zajęły następujące miejsca:

I miejsce OSP Pasieki

II miejsce OSP Goworowo

III miejsce OSP Ponikiew Mała

IV miejsce OSP Lipianka

V miejsce OSP Kunin

VI miejsce OSP Czarnowo

 

Zawody obserwowali :

Sędzią głównym zawodów był  mł. bryg. Leszek Pragacz.

Za przeprowadzenie zawodów z ramienia Zarządu Oddziału Gminnego OSP odpowiedzialnym był  Ryszard Wyrębek – Komendant Gminny.

Tradycja ta będzie nadal kontynuowana na rzecz rozwoju jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, podwyższania ich gotowości bojowej i w pozyskiwaniu nowych  młodych członków ochotników – strażaków.

W zawodach powiatowych Gminę Goworowo  reprezentować będzie jednostka OSP Pasieki.

 

_________________________________________________________________________________________

_DSC0452 [78]

 Ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Goworowo

W dniu 21 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 na terenie Szkół Podstawowych w Goworowie i Kuninie odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Goworowo, którymi dowodził Komendant Gminny Strażaków dh Ryszard Wyrębek.

 

 

 

 

W ćwiczeniach udział wzięły jednostki:

OSP Goworowo
OSP Kunin
OSP Kruszewo
OSP Lipianka
OSP Czarnowo
OSP Pasieki
OSP Ponikiew Mała

Ćwiczenia te miały na celu
– sprawdzenie możliwości taktycznych i technicznych, sił i środków jednostek OSP z
terenu gminy w przypadku powstania pożaru w jednostkach oświatowych
– doskonalenie współdziałania pomiędzy jednostkami ochrony p. poż.
– ocena dowódców w zakresie kierowania i realizacji wyznaczonych działań
– umiejętności wykorzystania posiadanego sprzętu przez jednostki OSP z terenu gminy

Ćwiczenia obserwowali przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce

bryg. Leszek Pragacz
st. bryg. Adam Bierek
oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP

dh Stanisław Wojciechowicz    Prezes Zarządu
dh Józef Kacperski                       Wiceprezes Zarządu
dh Tadeusz Warszawin               Wiceprezes Zarzadu

_________________________________________________________________________________________

glowne [79]W dniu 28 kwietnia 2013 r. odbyły się gminne uroczystości Dnia Strażaka z następującym porządkiem:

Składając meldunek o gotowości pododdziału, otwarcia uroczystości dokonał Dowódca Komendant Gminny Ryszard Wyrębek. Po przyjęciu meldunku Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Stanisław Wojciechowicz, wraz z Członkiem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Prezesem OSP w Goworowie Rafałem Ostrowskim przywitał wszystkich strażaków oraz zaproszonych gości. Dalszą część uroczystości poprowadził Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Tadeusz Warszawin.
Następnie przystąpiono do wręczania odznaczeń państwowych i resortowych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polski za szczególny wkład w ochronę przeciwpożarową uhonorował

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI druha TADEUSZA WARSZAWINA

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA zostali odznaczeni:

• Dh Jan Władysław Domasik
• Dh Piotr Kaleta
• Dh Sławomir Kośnik
• Dh Grzegorz Wyrębek
• Dh Rafał Ostrowski

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA zostali odznaczeni:

• Dh. Hanna Wyrębek
• Dh Tomasz Dziełak
• Dh. Krystyna Drabot
• Dh Artur Piasecki
• Dh Paweł Węgielewski
• Dh Eugeniusz Zaorski
• Dh Wojciech Owczarek

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA został odznaczony:

• Dh Paweł Sobotka

Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WZOROWYM STRAŻAKIEM odznaczony został:

• Dh Tomasz Drabot

Odznaczenia wręczyli:
• Jarosław Wilga Komendant Miejski PSP w Ostrołęce
• Małgorzata Maria Kulesza Wójt Gminy Goworowo
• Janusz Głowacki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
• Stanisław Wojciechowicz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP

Po dokonanych dekoracjach, dziękując wszystkim strażakom za ich codzienną społeczną służbę ratując życie i mienie ludzkie, głos zabrali:
• Janusz Głowacki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
• Małgorzata Maria Kulesza Wójt Gminy Goworowo
• Jarosław Wilga Komendant Miejski PSP w Ostrołęce
• Stanisław Wojciechowicz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goworowie
• Rafał Iwański Radny Gminy Goworowo

Po wystąpieniach dowódca uroczystości Ryszard Wyrębek złożył meldunek o jej zakończeniu, oraz wydał polecenie o odprowadzeniu pocztów sztandarowych w miejsce przechowywania.

W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe:
• Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Goworowie
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuninie
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie

_________________________________________________________________________________________

14 marca 2013 roku w Komedzie  Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce  przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego konkursu wiedzy pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom” w których  udział  wzięli  zwycięscy  w  eliminacjach gminnych. W eliminacjach powiatowych uczniowie  z naszej gminy zajęli  następujące miejsca:

w grupie szkół podstawowych:

w grupie gimnazjalnej 

Rozstrzygnięty został również Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Zapobiegamy Pożarom” w którym prace naszych uczniów zajęły pierwsze miejsca na szczeblu powiatu w następujących grupach wiekowych kwalifikując się do etapu wojewódzkiego.

Grupa II

Grupa IV

Grupa V 

Gratulujemy wszystkim  zwycięzcom i uczestnikom konkursu.  

Dziękujemy również opiekunom grup  konkursowych Dorocie Kwiatkowskiej, Elżbiecie Kuczyńskiej, Mariuszowi Fidelis, Jarosławowi Karpińskiemu i Januszowi Frydryk za przygotowanie i opiekę nad uczniami podczas przeprowadzonych  eliminacji   konkursowych. 

_________________________________________________________________________________________

25 lutego 2013 podczas XXXI Sesji Rady Gminy Goworowo odbyło się wręczenie nagród w gminnym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy pożarom”. Komisja w składzie:

 

 

 

 

 

 

wyłoniła laureatów w następujących kategoriach:

konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”

I grupa – szkoły podstawowe –  Szkoła Podstawowa w Pasiekach:

 1. Ciechowicz Natalia kl. VI
 2. Sarnecki Karol kl. VI

II grupa – szkoły gimnazjalne – Zespół Szkół nr 1 w Goworowie

 1. Dudziec Paweł kl. I b
 2. Kukulska Monika kl. I b
 3. Krupka Hubert kl. II a

III grupa – szkoły ponadgimnazjalne –  Zespół Szkół nr 1 w Goworowie

 1. Damięcka Iwona kl. II TH
 2. Radecka Kamila kl. II TH
 3. Brzozowski Mariusz kl. I TA

Pozostali uczestnicy w/w konkursu nagrodzeni zostali dyplomami:

Konkurs „Zapobiegamy Pożarom”

I grupa – przedszkola

 1. Ptak Maja – SP w Goworowie
 2. Ciechowicz Mateusz – SP w Pasiekach
 3. Kukliński Wiktor – SP w Pasiekach

II grupa – szkoły podstawowe klasy I-III

 1. Podolak Daniel – kl. I SP w Pasiekach
 2. Miłek Cezary – kl. III SP w Goworowie
 3. Krawczyk Natalia – kl. II SP w Pasiekach

III grupa – szkoły podstawowe klasy IV-VI

 1. Tabor Alicja – kl. VI SP w Pasiekach
 2. Solmińska Julia – kl. VI SP w Pasiekach
 3. Rybaczyk Julia – kl. IV SP w Kuninie

IV grupa – gimnazjum

 1. Brzezińska Katarzyna – kl. I c ZS Nr 1 w Goworowie
 2. Kowalczyk Sebastian – kl. I e ZS Nr 1 w Goworowie
 3. Struniawska Oliwia – kl. III d ZS Nr 1 w Goworowie

V grupa – szkoły ponadgimnazjalne

 1. Radecka Kamila – kl. II TA ZSP w Goworowie
 2. Rabuczewska Paulina – kl. II TA ZSP w Goworowie
 3. Ciborowska Karolina – kl. I TH ZSP w Goworowie

Pozostali uczestnicy w/w konkursu nagrodzeni zostali dyplomami:

Nagrody dla zwycięzców w postaci książek ufundowała Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza.

_________________________________________________________________________________________

16 grudnia 2012 roku  w miłej świątecznej atmosferze odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Zarządu Gminnego OSP RP w Goworowie

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie informacji z pracy Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  i Zarządu za rok 2012.
 4. Przedstawienie planu pracy Prezydium i Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  na rok 2013.
 5. Dyskusja nad punktami 3 i 4.
 6. Podjęcie uchwał  i wniosków do realizacji.
 7. Sprawy organizacyjne.
 8.  Zakończenie posiedzenia:

– Po ostatnim punkcie posiedzenia odbyło się spotkanie wigilijne.

Posiedzenie  poprzedzone  zostało Mszą Święta w kościele p.w.N.P.N.M.P. w Kuninie  celebrowaną przez   Kapelana Gminnego Strażaków ks. Józefa Kacperskiego.

Głównych tematem posiedzenia Zarządu  było przedstawienie informacji z  pracy Prezydium i Zarządu za  rok 2012 oraz przyjęcie planu pracy na 2013 rok – przedstawione przez Prezesa Zarządu Stanisława Wojciechowicza i w-ce Prezesa Zarządu Tadeusza Warszawina.Poruszone zostały również sprawy związane z ćwiczeniami i zawodami gminnymi  jednostek OSP. Wójt Gminy Goworowo  Pani Małgorzata Kulesza przedstawiła informację dotyczącą wydatków środków finansowych na rzecz Związku Gminnego OSP w 2012 roku, dziękując wszystkim strażakom za ich pracę.

Prezes Biura Terenowego Adam Hyjek przekazał informację na temat dotacji i zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego . Prezes ZOPZOSP RP Janusz Głowacki również poruszył sprawę dotacji oraz o terminach zebrań sprawozdawczych.

Po zakończeniu posiedzenia Zarządu, odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane  przez  druhny z jednostki OSP Kunin, które  przygotowały smaczne tradycyjne potrawy wigilijne. Przy wigilijnym stole nie zabrakło również  św. Mikołaja, który przybył aby   obdarować wszystkich  uczestników posiedzenia zarządu oraz zaproszonych gości słodkimi podarunkami.

_________________________________________________________________________________________

[83]5 grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej w Pasiekach im. Janusza Korczaka odbyły się  gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”  oraz Konkursu plastycznego  ,,Zapobiegamy Pożarom”. Głównym organizatorem turnieju był Vice Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  Tadeusz Warszawin  przy współpracy z Urzędem Gminy.

Głównym celem turnieju i konkursu plastycznego była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych.

W turnieju  wiedzy pożarniczej do rywalizacji przystąpiło 16 osób. Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych: uczniów szkoły podstawowej, uczniów szkoły gimnazjalnej oraz  szkoły ponadgimnazjalnej.

Powołana komisja w składzie:

 1. Tadeusz Warszawin – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Goworowie
 2. Ewa Burzycka – pracownik Urzędu Gminy Goworowo
 3. Józef Kacperski- Kapelan Gminny Strażaków w Goworowie
 4. Stanisław Wojciechowicz – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Goworowie
 5. Adam Grabowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pasiekach

wyłoniła następujących uczniów, którzy będą  reprezentować  Gminę Goworowo na szczeblu powiatowym:

Szkoła Podstawowa   – Ciechowicz Natalia SP Pasieki

–  Sarnecki Karol SP Pasieki

Gimnazjum                – Dudziec Paweł  ZS Nr 1 Goworowo

– Kukulska Monika ZS Nr 1 Goworowo

Szkoły ponadgimnazjalne  – Damięcka Iwona ZS P w Goworowie

– Radecka Kamila  ZS P w Goworowie

konkursie   plastycznym  ,,Zapobiegamy pożarom”   uczniowie przedstawili 27 prac, komisja dokonała wyboru po dwie najładniejsze i najciekawsze prace z każdej grupy  wiekowej. Wyłonione prace  uczniów będą reprezentowały Gminę Goworowo   na  konkursie powiatowym:

Grupa O – Maja Ptak

Mateusz Ciechowicz

Grupa II –  Daniel Podolak

Cezary Miłek

Grupa III – Alicja Tabor

Solmińska Julia

Grupa IV  gimnazjum – Katarzyna Brzezińska

Sebastian Kowalczyk

Grupa V  Ponadgimnazjalna

Kamila Radecka

Paulina Rabuczewska

Prace plastyczne uczniów będziemy mogli obejrzeć  na  wystawie zorganizowanej  w budynku  urzędu  gminy na przełomie miesiąca stycznia i lutego. Na jedną z najbliższych sesji zaproszeni zostaną      uczestnicy  konkursu plastycznego i wiedzy pożarniczej  na której pogratulujemy wszystkim uczestnikom zajętych miejsc, wręczając im dyplomy i nagrody oraz złożymy podziękowania nauczycielom za przygotowanie i wsparcie uczestników  konkursów

_________________________________________________________________________________________

18 listopada 2012 roku na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej w Kuninie odbyły się zawody pożarnicze jednostek  OSP z terenu gminy Goworowo. W zawodach uczestniczyły cztery jednostki OSP Czarnowo, Goworowo, Kunin i Ponikiew Mała. Organizatorem   toru przeszkód i dyscyplin  była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Oceny z przebiegu zawodów dokonał skład komisji również z Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce.   Zwycięzcą zawodów została jednostka OSP Ponikiew Mała, drugie miejsce zajęła jednostka OSP Goworowo    trzecie miejsce jednostka OSP Czarnowo, natomiast miejsce czwarte przypadło jednostce OSP Kunin.

_________________________________________________________________________________________

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na uroczystą mszę świętą w intencji zmarłych strażaków z Gminy Goworowo. Odbędzie się ona  11 listopada 2012 roku o godz. 17.00 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie.

_________________________________________________________________________________________

Msza św. za zmarłych i poległych strażaków

06 października 2012 roku o godz. 19.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem NMP ,,Królowej Polski”  w Olszewie Borkach  odbyła się msza święta za zmarłych i poległych  strażaków z Powiatu Ostrołęckiego w  której  uczestniczyła Pani Wójt Gminy Goworowo  oraz  jednostki OSP z terenu Gminy Goworowo z pocztami  sztandarowymi .

_________________________________________________________________________________________

 

Szkolenie strażaków
[84]

W okresie od 15 września 2012 r. do 23 września 2012 r. odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, natomiast od 29 września 2012 r. do 07 października 2012 r. szkolenie dowódców strażaków ratowników OSP z terenu gminy Goworowo, w których uczestniczyło po 30 strażaków ochotników. Szkolenie przeprowadzone zostało w bazie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie.

_________________________________________________________________________________________

INFORMACJA Z PRZEBIEGU UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW 85- LECIA POWOŁANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KUNINIE

W dniu 26.08.2012 r. odbyła się uroczystość związana z obchodami 85- lecia powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuninie, która rozpoczęła się o godzinie 12.00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym PW NPNMP w Kuninie. Po mszy wszyscy strażacy i goście zaproszeni udali się przed plac remizy OSP Kunin , którą prowadziła orkiestra strażacka. Na placu odbył się uroczysty apel, otwarcia uroczystości dokonał W-ce Prezes OSP Kunin db ks. Kapelan Józef Kacperski, który przywitał również przybyłych gości oraz druhów i druhny z innych jednostek oraz przybyłych mieszkańców.
Po dokonaniu uroczystego otwarcia uroczystości przystąpiono do wręczenia odznaczeń zasłużonym strażakom:

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP – złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP – Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP – Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:

Wręczenia odznaczeń dokonali:

Następnie Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuninie w podziękowaniu za wspieranie jednostki OSP Kunin wręczył pamiątkowe statuetki Z Okazji 85 Rocznicy Powstania OSP Kunin.
Statuetki wręczyli:
Prezes OSP Kunin Andrzej Grzegorczyk i Wiceprezes OSP Kunin ks. Józef Kacperski

W podziękowaniu statuetki otrzymali:

Podziękowania otrzymali również:

Zarząd OSP Kunin przygotował również podziękowania w formie Dyplomów dla osób wspierających rozwój jednostki, a otrzymali je:

_________________________________________________________________________________________

ĆWICZENIA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY GOWOROWO

   Na podstawie Rozkazu nr 1 Komendanta Gminnego OSP w Goworowie   w dnia   21 lipca 2012 r.  odbyły się ćwiczenia   jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Goworowo w miejscowości Szarłat.

Celem ćwiczeń było:

 

Udział w ćwiczeniach brały następujące jednostki OSP:

 1. OSP Goworowo                  – 1 wóz strażacki,  8 strażaków ratowników, 3 środki łączności
 2.  OSP Kruszewo                    – 1 wóz strażacki,  8 strażaków ratowników, 3 środki łączności
 3. OSP Kunin                            – 1 wóz strażacki,  8 strażaków ratowników, 3 środki łączności
 4. OSP Pasieki                          – 1 wóz strażacki,  8 strażaków ratowników, 3 środki łączności
 5. OSP Czarnowo                     – 1 wóz strażacki,  8 strażaków ratowników, 3 środki łączności
 6. OSP Ponikiew Mała            – 1 wóz strażacki,  8 strażaków ratowników, 3 środki łączności
 7. OSP Lipianka                       – 1 wóz strażacki,  8 strażaków ratowników, 3 środki łączności

 _________________________________________________________________________________________

DZIEŃ STRAŻAKA 03.05.2012 W PONIKWI MAŁEJ

Obchody rozpoczętą mszą świętą o godzinie 11.00,  a po mszy strażacy udali się do miejscowości Ponikiew Mała, gdzie odbyła się uroczystość. Uroczystości prowadziła Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego OSP  RP  w Goworowie     dh Dorota Kwiatkowska, która jest Prezesem OSP Ponikiew Mała, a Dowódcą   uroczystości  był Komendant Gminny Strażaków dh  Ryszard Wyrębek.

Dh Dorota Kwiatkowska przywitała przybyłych gości w osobach :

oraz Prezesów jednostek z terenu Gminy, strażaków oraz wszystkich  przybyłych na uroczystość

Po przywitaniu i wygłoszeniu przemówienia przystąpiono do odznaczenia zasłużonych strażaków z Gminy Goworowo .

Złotym  Medalem za Zasługi dla pożarnictwa po raz drugi zostali odznaczeni następujący druhowie :

          Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni :

    Srebrnym  Medalem za Zasługi  dla Pożarnictwa zostali odznaczeni

   Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni :

Wzorowym Strażakiem zostali odznaczeni

            Po dekoracji głos zabrali dziękując za społeczną prace strażakom

Po dekoracji zasłużonych strażaków i przemówieniach dowódca uroczystości wydał  komendę zakończenia uroczystości .

[85]

 

[86]

 

[87]

[88]

 

 

 

 

 

 

 

[89]

 

 

 

 

 

 

 

[90]

 

 

 

 

 

 

 

[91]

_________________________________________________________________________________________

W Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance odbyło się  szkolenie podstawowe dla strażaków ochotników z Gminy Goworowo. W kursie brało udział 77 strażaków z miejscowości Goworowo, Kruszewo, Kunin, Pasieki, Ponikiew Mała, Czarnowo, oraz Lipianka. Zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne odbywały się w każdą niedzielę, począwszy od 26.11.2011. Cały kurs  zakończył się egzaminem w dniu 30.12.2011r.

Zapraszamy do galerii zdjęć, oraz do obejrzenia filmu z ćwiczeń.

 

 

[embedplusvideo height=”365″ width=”450″ standard=”http://www.youtube.com/v/nilJ2TSXUwA?fs=1″ vars=”ytid=nilJ2TSXUwA&width=450&height=365&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=” id=”ep1172″ /]

_________________________________________________________________________________________

Na terenie gminy Goworowo działa 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, skupiających w swoich szeregach 35 druhen i 266 druhów:

 1. OSP Goworowo – Prezes OSP druh Rafał Ostrowski, kierowca druh Grzegorz Wyrębek
  (kontakt 29 761 44 51, 506-848-536). Jednostka wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego;
 2. OSP Kunin: Prezes OSP druh Andrzej Grzegorczyk, kierowca druh Jan Ciszkowski
  (kontakt 609 826 461);
 3. OSP Lipianka – Prezes OSP druh Marek Wieczorek, kierowca druh Jan Drabot
  (kontakt 29 768 33 09);
 4. OSP Pasieki – Prezes OSP druh Mirosław Markowski, kierowca druh Sławomir Markowski
  (kontakt 694 409 309);
 5. OSP Ponikiew Mała – Prezes OSP druhna Dorota Kwiatkowska, kierowca druh Paweł Kołodziejczyk (kontakt 666 521 144);
 6. OSP Czarnowo – Prezes OSP i kierowca druh Mirosław Ziemek (kontakt 29 761 53 27);
 7. OSP Kruszewo – Prezes OSP druh Krzysztof Dobek, kierowca druh Stanisław Wojciechowicz
  (kontakt 29 761 41 17);
 8. OSP Żabin – Prezes OSP druh Kazimierz Zacharek;
 9. OSP Pokrzywnica – Prezes OSP druh Jan Rzeszot;
 10. OSP Ponikiew Duża – Prezes OSP druh Krzysztof Bednarczyk.,

Jednostki OSP posiadają 1 lekki i 9 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych (w tym jednostki z poz. 1-3 po dwa samochody), na których zainstalowany jest specjalistyczny sprzęt pożarniczy:

W 2010 roku członkowie OSP uczestniczyli w wielu akcjach ratowniczych: