Gmina Goworowo

dziś jest: 16 kwietnia 2021
Imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni
Mazowiecka ekonomia społeczna

 

Na prośbę Pani Elżbiety Lanc – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego umieszczamy informację nt ekonomii społecznej.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego realizuje zadania związane z koordynacją rozwoju ekonomii społecznej w województwie.  Ekonomia społeczna jest formą działalności gospodarczej, w której na pierwszym miejscu stawiane są miejsca pracy odpowiedzialne społecznie. Obok elementu ekonomicznego ważnym jest także aspekt społecznej reintegracji pracowników. Tym samym dobrze funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej  są wizytówką samorządu lokalnego, jako instytucji dbającej o lokalne miejsca pracy, a także wspierającej podejmowanie aktywności zawodowej różnych grup defaworyzowanych, np. osób z niepełnosprawnościami lub długotrwale bezrobotnych.

Więcej informacji o definicjach ES znajdą Państwo pod adresem: http://es.mcps-efs.pl/krotko-o-es

Lista podmiotów na terenie województwa mazowieckiego w podziale na powiaty:
http://es.mcps-efs.pl/podmioty-ekonomii-spolecznej-w-podziale-na-powiaty

niedziela, 12-11-2017 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011