Gmina Goworowo

dziś jest: 07 lipca 2020
Imieniny: Estery, Metodego, Kiry
Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz dziewiąty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
w Warszawie, w ramach realizacji zadań własnych województwa.

Wolontariat to idea, z którą łączą się ważne wartości, takie jak altruizm, empatia, solidarność. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy potrzebującym, biednym, chorym oraz w szeroko pojętą pracę na rzecz różnych środowisk, instytucji i organizacji działających w wielu obszarach życia społecznego. Warto zatem promować tego typu postawy poprzez realne wsparcie konkursu.

Co warte podkreślenia, rozwój wolontariatu na Mazowszu jest jednym z zadań wskazanych do realizacji
w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r., a Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu wprost przyczynia się do popularyzowania podejmowania aktywności wolontariackiej. Organizacja konkursu we współpracy
z wieloma partnerami jest ponadto przejawem społecznej odpowiedzialności Urzędu oraz przykładem dobrej praktyki wskazywanej zarówno przez urząd marszałkowski, jak Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

W imieniu Pana Marszałka uprzejmie proszę Państwa o włączenie się w promocję konkursu. Szczególnie wdzięczna będę za rozpowszechnienie informacji wśród szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto / gmina / powiat, a w których często działają szkolone koła wolontariatu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że regulamin konkursu oraz plakat dostępne są na stronie internetowej
pod adresem: http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat

Z wyrazami szacunku

Tamara Borkowska
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

wtorek, 13-08-2019, 13:21 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 287
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011