- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Msza św. za zmarłych strażaków

11 listopada 2019 r. o godz. 11.30 w kościele parafialnym w Kuninie odbyła się Gminna msza święta za zmarłych strażaków z Gminy Goworowo, poprzedzona zbiórką na placu przez remizą OSP Kunin, a następnie d-ca uroczystości dh Andrzej Chorchos poprowadził pododdział do Kościoła.

Mszę św. celebrował Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Józef Kacperski, a we mszy uczestniczyli zaproszeni goście:

– dh Janusz Głowacki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrołęce,

– dh Piotr Kosiorek Wójt Gminy Goworowo,

– dh Tadeusz Warszawin Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrołęce,

– dh Antoni Mulawka Radny Powiatu,

– dh Ryszard Wyrębek Komendant Gminny Strażaków,

– dh, Jerzy Manowski Radny Gminny Goworowo,

– dh Monika Ciechowicz Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goworowie,

– dh Dorota Kwiatkowska Przewodnicząca Gminnej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goworowie

– dh  Paweł Jagielski   Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Kuninie

 

Poczty sztandarowe:

– Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goworowie

– OSP Kunin

– OSP Goworowo

– OSP Kruszewo

Sołtysi  i rodziny strażaków  .                 

Wszystkim uczestnikom biorącym udział we mszy świętej podziękowała dh Monika Ciechowicz Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goworowie.

Ewa Burzycka