Gmina Goworowo

dziś jest: 04 lipca 2020
Imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana
Bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń

ZARZĄDZENIE Nr 26/2014

WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego  (Dz. U. z 2014r  poz. 231) zarządza się, co następuje:

                                                                       § 1.

Zapewnia się na terenie gminy Goworowo miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie  urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych:

1.      Sołectwo  GOWOROWO 

          zewnętrzna tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Goworowo,ul. Ostrołęcka 21,

          tablica informacyjna ustawiona przy posesji Sołtysa, ul. Sienkiewicza,

          tablica informacyjna na ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego,

          tablica informacyjna na ul. Rynek ( przystanek PKS),

2.      pozostałe sołectwa w gminie GOWOROWO

          tablice informacyjne ustawione przy posesji Sołtysa – sztuk 43,

                   Lipianka – tablica informacyjna przy sklepie.

                                                                       § 2.

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

                                                                       § 3.

Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

                                                                       § 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Goworowo oraz na stronie  www.goworowo.pl .

                                                                      § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wójt Gminy Goworowo

Małgorzata Maria Kulesza

 

 

poniedziałek, 07-04-2014, 14:33 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 973
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011