Gmina Goworowo

dziś jest: 26 września 2020
Imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza
Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 polecam Starostom, Prezydentom Miast, Burmistrzom, Wójtom z terenu województwa mazowieckiego czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa mazowieckiego, w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. w:

a) placówkach wsparcia dziennego;
b) dziennych domach i klubach seniora, w tym placówkach działających w ramach Programu „Senior+”;
c) środowiskowych domach samopomocy;
d) warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia i nie wymaga uzasadnienia.

WOJEWODA MAZOWIECKI
Konstanty Radziwiłł

 

piątek, 08-05-2020, 17:00 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 658
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011