Gmina Goworowo

dziś jest: 25 września 2020
Imieniny: Aurelii, Kleofasa, Władysława
Gmina Goworowo zaciąga kredyt na współpracę z Powiatem Ostrołęckim

W ostatnim czasie Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji kilku wielomilionowych inwestycji na terenie gminy Goworowo. Ich realizacja jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Gminy Goworowo. Starosta zwrócił się o pomoc finansową na uzupełnienie pozyskanych środków zewnętrznych i własnych celem wykonania całości zaplanowanych zadań na naszym terenie. Rada Gminy Goworowo uznała, że te kompleksowe inwestycje są niezbędne z punktu widzenia rozwoju podstawowej infrastruktury mostowo – drogowej, dobrze służyć będą naszym mieszkańcom i ze wszech miar warto je zrealizować, jeżeli jest taka zgodna wola wszystkich stron. Rada Gminy Goworowo w drodze uchwały zezwoliła na zaciągnięcie pożyczki w kwocie do   4 milionów złotych jako wkładu własnego do inwestycji Powiatu Ostrołęckiego, co jest obecnie realizowane przez Wójta Gminy Goworowo. Samorząd mógł sobie pozwolić na udział pieniężny w dużych przedsięwzięciach powiatowych dla naszych mieszkańców z uwagi na kilkuletni brak pożyczek bankowych oraz dobrą sytuację finansów gminnych, potwierdzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz banki komercyjne. Gdyby nie było takiego dofinansowania z naszej strony, za pozyskane przez Powiat dotacje wykonywane byłyby drogi w innych gminach powiatu ostrołęckiego. Dzięki takiej wzorowej współpracy na naszym terenie zrealizowane zostaną inwestycje:

1.Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO WM – RIT.

W ramach zadania zostanie wykonane rondo w miejscu niebezpiecznego skrzyżowania na drodze krajowej nr 60, „obwodnica” Pasiek wraz z budową ścieżki rowerowej do granicy powiatów ostrołęckiego i wyszkowskiego oraz budowa chodnika i odwodnienia przy drodze powiatowej Pasieki – Józefowo. Inwestycja ta skróci także mieszkańcom drogę do Warszawy. Łączne koszty finansowe zadania to 14 676 702 zł, w tym dofinansowanie Gminy Goworowo 1 005 000 zł.

2.Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w miejscowościach Brzeźno, Goworowo i Szczawin wraz z dojazdami.

Główną inwestycją wspólnego zadania Powiatu Ostrołęckiego i Gminy Goworowo była budowa nowego mostu na rzece Orz, na granicy Goworowa i Grodziska Małego. W ramach tego zadania wykonano także przebudowę czterech mostów w Brzeźnie oraz mostu w Szczawinie. Do końca roku wykonany zostanie także drugi most w Szczawinie. Zadanie obejmuje także prace przy drogach dojazdowych do obiektów mostowych: prowadzoną już budowę ścieżki rowerowej, nowych zjazdów i rowów przydrożnych przy drodze powiatowej Goworowo – Brzeźno – Suchcice, przebudowę drogi Szczawin – Grodzisk Mały (przy oczyszczalni ścieków i nowym targowisku) oraz przebudowę ulic ks. Dulczewskiego i Sienkiewicza w Goworowie (zadania drogowe mają już wyłonionych wykonawców bądź znane są ceny najkorzystniejszych ofert). Wszystkie prace drogowe zakończone będą ostatecznie w przyszłym roku. Łączny koszt prac po przeprowadzonych przetargach to 15 371 610 zł, w tym dofinansowanie Gminy Goworowo 3 136 000 zł.

3.W październiku br. Powiat Ostrołęcki przebudował leśny odcinek drogi, łączącej Cisk z drogą powiatową Goworowo – Lipianka – Pomian. Pozostała część drogi do i przez Cisk została zbudowana w 2016 roku przez Gminę Goworowo (z dofinansowaniem w ramach PROW na lata 2014 – 2020). Niezbędne grunty pod drogę wygospodarowano z zasobów Nadleśnictwa Ostrołęka. Współpraca ww. instytucji dała możliwość powstania kolejnej drogi, z której korzystać będą w większości mieszkańcy naszej gminy.

4.W ramach zawartego porozumienia o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu przez Gminę Goworowo wykonane zostały dokumentacje techniczne na drogi powiatowe na naszym terenie:

– odcinek drogi Grodzisk Mały – Kunin;

– odcinek drogi Goworowo – Ludwinowo – Kaszewiec;

– odcinek drogi Goworowo – Pokrzywnica – Bobin;

– droga Wólka Brzezińska – granica gmin Goworowo i Wąsewo.

Realizacja tych projektów przewidziana jest w najbliższym czasie.

 

czwartek, 25-10-2018, 11:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 840
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011