- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

II nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Goworowo

ogłasza II nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Goworowo

07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21

Nazwa stanowiska: inspektor ds. budownictwa i obsługi inwestycji.

Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze [1]

Klauzula informacyjna dla kandydatów  [2]