Gmina Goworowo

dziś jest: 18 września 2020
Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
III Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam że  na dzień 18 grudnia 2018 r. zwołuję III Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 12.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 • w sprawie uchwalenia programu osłonowego w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/16Rady Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 • w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Goworowo.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                             Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

projekt uchw. w spr. określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku lub świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem Posiłek w szkole i w domu

projekt uchw. w spr. podwyższenia kryterium dochodowego

projekt uchw. w spr. uchwalenia programu osłonowego w związku z wieloletnim programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

projekt uchw. w spr. uzupełn. składów osobowych stałych komisji RG

projekt uchw. w spr. zmiany uchwały Nr XXIII.146.16

poniedziałek, 10-12-2018, 15:59 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 547
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011