Gmina Goworowo

dziś jest: 21 września 2020
Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
Informacja z XVIII świątecznej Sesji Rady Gminy.

W dniu 28 marca 2012  r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie odbyła się XVIII  świąteczna Sesja Rady Gminy.  Świąteczny wystrój sali zdobiły dekoracje wielkanocne wykonane przez osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie.

W Sesji udział wzięli:

– radni w pełnym składzie

– Wójt Gminy – Małgorzata Maria Kulesza

– Sekretarz Gminy – Antoni Mulawka

– Skarbnik Gminy – Anna Pietras

–  radca prawny

– dyrektorzy szkół

– kierownicy jednostek

– sołtysi

Obradom Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Karolina Łazicka.

Rada uchwaliła 7 uchwał w sprawach:

―     przyjęcia „programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2012 r.

―     zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie,

―     przystąpienia Gminy Goworowo do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej – projekty systemowe, w Priorytecie VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 pod tytułem „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo  z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo „

―     funduszu sołeckiego w gminie na 2013 r.,

―     zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa,

―     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021,

―     zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Po sesji odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne.  Dzieci ze szkoły Podstawowej w Szczawinie przygotowały świąteczne przedstawienie, były życzenia, dzielenie się jakiem i pięknie wykonane prace wielkanocne przez uczniów tej szkoły.

 

 

 

 

 


 

 

czwartek, 05-04-2012, 10:04 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1319
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011