- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Informacja

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce informuje, że od 15 lutego do 14 marca 2019 r. przyjmuje oświadczenia o braku zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r.

Uwaga! Oświadczenia składa się JEDYNIE w wersji papierowej.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020  na 2019 rok składa się
w terminie 15 marca 2019 – 15 maja 2019 obowiązkowo przez internet – za pomocą aplikacji eWniosekPlus.