- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

INFORMACJA

                         URZĄD GMINY  GOWOROWO  PRZYPOMINA, ŻE W DNIU

15 MAJA 2013 ROKU

UPŁYWA TERMIN PŁATNOŚCI II RATY PODATKÓW: ROLNEGO, LEŚNEGO I PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.