- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

INFORMACJA

logo [1]

Nowa szkoła i nowe możliwości

Wszyscy zainteresowani mogą się zapisywać do nowej, publicznej i całkowicie bezpłatnej szkoły policealnej – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce. Została ona powołana uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w miejsce likwidowanego Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. Mogą się w niej kształcić absolwenci techników czy liceów (matura nie jest wymagana). Centrum daje możliwość kształcenia się w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Umożliwia zdobycie zawodu lub dodatkowych kwalifikacji.
Nabór potrwa do 25 sierpnia.
Więcej informacji:
www.ckziu.ostroleka.pl