Gmina Goworowo

dziś jest: 15 czerwca 2021
Imieniny: Jolanty, Wita, Wioli
INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

  W związku z dużą ilością pytań, dotyczących wykazywania do opodatkowania budynków mieszkalnych i gospodarczych Urząd Gminy w Goworowie informuje, że zgodnie z art.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z póź.zm.) osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona  albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Zwolnione z opodatkowania są tylko budynki gospodarcze lub ich części:

służące działalności leśnej lub rybackiej,

– położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie   działalności rolniczej,

– zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

Nadmienia się również, że zgodnie z art. 281 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.)  organ podatkowy  ma uprawnienie przeprowadzenia kontroli u podatników.

Celem kontroli podatkowej będzie sprawdzenie, czy kontrolowani podatnicy wywiązują  się z obowiązków wynikających z przepisów prawa  podatkowego.

W związku z tym informuje się podatników o dopełnienie wynikającego z wyżej wymienionej ustawy o podatkach i opłatach obowiązku składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości i rzetelne wykazanie do opodatkowania posiadanych budynków.

piątek, 03-08-2012, 07:35 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1502
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011