- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Urząd Gminy Goworowo informuje, iż przedsiębiorcy którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu  COVID-19  mogą wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy o :

przedłużenie terminu płatności podatków lokalnych,

odroczenie terminu płatności podatków lokalnych,

umorzenie zaległości podatków lokalnych

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Goworowo, drogą pocztową lub za pośrednictwem  e – PUAP.

W załączniku wniosek do pobrania.

Załącznik [1]

Oświadczenie [2]

Formularz [3]

 

AKTUALIZACJA:

Dodatkowo zgodnie z Uchwałą Nr XXI/15/20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020 r.  istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Do pobrania treść uchwały wraz z załącznikiem stanowiącym wniosek. [4]

 

                                                                                          Wójt Gminy Goworowo

                                                                                                   Piotr Kosiorek