Gmina Goworowo

dziś jest: 07 lipca 2020
Imieniny: Estery, Metodego, Kiry
Informacja dotycząca podatku od środków transportowych.

Urząd Gminy Goworowo przypomina że, osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane :

1) corocznie składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany  rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru ,a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

2)  odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności  mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego , lub zmianę miejsca zamieszkania , lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności

3)   wpłacić  bez wezwania do dnia 15 lutego 2019 roku I ratę podatku od środków transportowych.

W  2019 roku  obowiązują stawki podatku  z roku 2018 uchwalone  uchwałą Rady Gminy Goworowo Nr XXVII/166/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo, ogłoszone  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  w  2016 r. poz. 11005.

do pobrania:

DT-1

DT-1/A

 

piątek, 08-02-2019, 15:18 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 473
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011