- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii

Zgodnie z informacją otrzymaną z głównego Inspektoratu Weterynarii informuję, że 6 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L140 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/834 z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Inspekcja Weterynaryjna  [1]