Gmina Goworowo

dziś jest: 31 maja 2020
Imieniny: Anieli, Marietty, Petroneli
INFORMACJA O V NABORZE WNIOSKÓW

Nabór wniosków na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 17-04-2012 r. do dnia 01-05-2012 r. do godz. 1600. Dwa egzemplarze wniosku wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15, 07-405 Troszyn, w dni od poniedziałku do piątku  w godzinach od 800 do 1600.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

  II.  Miejsce udostępnienia:

a) Formularzy wniosków:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” www.zascianekmazowsza.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013).

b) Kryteriów wyboru operacji przez LGD:

Na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl udostępniono Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania LGD „Zaścianek Mazowsza” wraz z kryteriami wyboru operacji w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (załącznik nr 5 do LSR).

c) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępne są we wnioskach o przyznanie pomocy.

 III.  Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi:

–   dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 326 296,40 zł.

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu:

Operacja zostanie wybrana do dofinansowania jeżeli:

1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje  co najmniej jedno z przedsięwzięć.

2. Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów:

–   dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 50 pkt;

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne   doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 29 767-18-25.

Oba egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

wtorek, 03-04-2012, 13:18 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1019
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011