- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

INFORMACJA O POJAWIENIU SIĘ SZKODNIKA

 Wójt Gminy Goworowo informuje, że w miejscowości Brzeźno Kolonia pojawił się szkodnik roślin o nazwie „Kuprówka rudnica”. Atakowane rośliny to: drzewa i krzewy liściaste, drzewa owocowe, krzewy owocowe i rośliny sadownicze. Wczesną wiosną gąsienice żerują na rozwijających się liściach i pąkach kwiatowych.
Ochrona nie chemiczna: Wczesną wiosną należy zbierać i palić gniazda kuprówki.

Ochrona chemiczna: Zabiegi należy przeprowadzać po zauważeniu pierwszych śladów żerowania szkodnika preparatami: Nomolt 150 SC, Fastac 100 EC, Calipso  480SC, Kung-Fu 050CS, Lambda Ce Z 050 Cs, Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS,, Sherpa 100 Ec, Sumi-alpha 050 EC.

Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu należy zapoznać się
z etykietą – instrukcją stosowania środków ochrony roślin znajdującą się
na opakowaniu.

Wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostępny jest pod adresem: www.minrol.gov.pl [1] > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin.

Szczegółowe informacje na temat zwalczania Kuprówki rudnicy można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Warszawie, Oddziale w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, lok. 66B,
tel. (29) 7645661, e-mail: o-ostroleka@piorin.gov.pl