Gmina Goworowo

dziś jest: 12 sierpnia 2020
Imieniny: Klary, Lecha, Hilarii
INFORMACJA O PRACY URZĘDU GMINY GOWOROWO W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM OD 11.06.2013 R. DO 08.08.2013R.

– w dniu 14 czerwca 2013r. podpisano umowę z firmą Graffiti Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski z Radziejowa na odbiór i utylizację azbestu z terenu gminy Goworowo za kwotę 70 831,80 zł;

– 19 czerwca 2013r. podpisano umowę z ostrołęcką firmą MPK Sp. z o.o. na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Goworowo na kwotę 734 406,39 zł. Umowa obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku;

– 25 czerwca 2013r. zostało odwieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wieży kratowej wolnostojącej h=148,5 m n.p.t., z kontenerem technologicznym, agregatem prądotwórczym, kontenerową stacją transformatorową i platformą anten satelitarnych i ogrodzeniem działki na części działki nr 383 położonej w obrębie gruntów Jawory Podmaście, gm. Goworowo”;

– 1 lipca 2013r. została podpisana umowa na realizację „Przebudowy placu zabaw przy ZS Nr 1 w Goworowie”. Roboty budowlane wykonuje Firma Wielobranżowa Magdalena Łach z Rzekunia za kwotę 194 488,13 zł;

– 2 lipca 2013r. podpisano umowę o dofinansowaniu inwestycji „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno” w kwocie 50 tys. zł z programu „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013;

– 22 lipca 2013r. podpisano umowę o dofinansowaniu zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Grodzisk Mały, gm. Goworowo” w kwocie 55 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

– 22 lipca 2013r. został dokonany odbiór końcowy zadania „Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja części budynku Ośrodka Zdrowia w Goworowie na pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie”. Od 1 sierpnia budynek jest siedzibą GOPS;

– 23 lipca 2013r. uzyskano pozwolenie na budowę drogi w Grodzisku Małym, która będzie budowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie;

– 30 lipca 2013r. dokonano rozstrzygnięcia przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego. Najkorzystniejszą z czterech ofert była złożona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie za kwotę 565 715,11 zł. Umowa z bankiem zostanie podpisana w nadchodzącym tygodniu;

– 31 lipca 2013r. podpisano umowę na realizację usług pocztowych dla Urzędu Gminy Goworowo w dwóch najbliższych latach. Jedyną ofertę złożyła Poczta Polska S.A. za kwotę 148 801,43 zł;

– 31 lipca 2013r. podpisano umowę z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie o zastępstwo procesowe przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi o zwrot zapłaconego podatku VAT w ramach inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2011 – 2012. W przypadku sukcesu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 18% kwoty faktycznie odzyskanego podatku VAT;

– w dniu dzisiejszym zostanie podpisana umowa z konsorcjum firm Usługi Projektowo – Inwestycyjne mgr inż. Krzysztof Szeligowski (Lider) i Usługi Projektowo – Inwestycyjne mgr inż. Mariusz Myśliński (Partner) z Łomży na przygotowanie podkładów geodezyjnych i opracowanie projektu budowlanego do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w miejscowościach Brzeźno i Brzeźno Kolonia, Goworowo, Szczawin i Daniłowo. Najkorzystniejsza z 7 ofert przetargowych opiewa na kwotę 104 058,00 zł. Dokumentacja powinna zostać wykonana do końca czerwca 2014r.

w okresie międzysesyjnym dokonano:

1. zgłoszenia zamiaru budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie;

2. uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Ostrołęce zakresu robót budowy ścieżki rowerowej na odcinku od Goworowa do drogi krajowej nr 60, przebudowy drogi od drogi krajowej nr 60 do Pasiek oraz przebudowy drogi Pasieki – Kunin w msc. Kunin;

3. przeglądu gwarancyjnego dróg Kaczka – Jemieliste, Pokrzywnica – Rębisze Działy, Lipianka – Damiety, Ponikiew Duża – Pasieki oraz Goworowo – Kruszewo przez Rębisze i Jawory;

4. odbioru dokumentacji na remont budynku domu nauczyciela w Czarnowie oraz dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Pasieki – Kaczka;

5. podpisano ugody sądowe z firmą NOVUM Stanisław Korzeb z Małkini. Za niewykonanie w 2010 roku placów zabaw w Kuninie i Pasiekach sąd zobowiązał w/w firmę do nieodpłatnego wykonania na rzecz Gminy Goworowo placu zabaw przy szkole w Szczawinie w terminie do końca października br;

– na bieżąco monitorowane są:

1. stan realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku Żabin – Goworowo”, współfinansowanej przez Gminę Goworowo;

2. budowa wodociągu w Jurgach, Zaorzu i Dzbądzku;

3. budowa placu zabaw przy ZS Nr 1 w Goworowie.

– przy zespole boisk ORLIK w Goworowie funkcjonuje odkryty basen do kąpieli. Basen jest czynny w dni powszednie od 14 do 19 oraz w soboty i niedziele od 12 do 17. Korzystający otoczeni są opieką ratownika. Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

– Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie wykonał remonty dróg:

  • Rębisze Działy – Żabin,
  • Wólka Brzezińska
  • Ponikiew Mała
  • Kunin – Borki, oraz nawieziono urobku z poboczy na drogę Michałowo – Borki.

– Od 1 do 31 sierpnia są przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej – prosimy o składanie wniosków.

– 11 lipca przy Urzędzie Gminy przeprowadzono bezpłatne badania mammograficzne. Badaniami objęte były panie od 50 do 65 roku życia. Wykonano badania u 41 pań.

– 26 lipca br. do Urzędu Gminy przybyła delegacja z Niemiec, która wspólnie z pracownikiem dokonała objazdu cmentarzy z I wojny światowej i ustaleń w sprawie dalszej wspólnej renowacji cmentarzy.

– 14 lipca odbyło się zebranie wiejskie w Kruszewie, na którym dokonano wyboru sołtysa. Sołtysem została Pani Joanna Kwietniak .

Na przełomie czerwca i lipca br.  odbyły się imprezy:

  • od 1 sierpnia br. Gminny ośrodek Pomocy Społecznej zmienił siedzibę, znajduje się w budynku po ośrodku zdrowia na ul. Ks. Dulczewskiego 1A,
  • 23 czerwca na placu targowym nad rzeką Orz w Goworowie  Przegląd Zespołów Muzycznych „Świętojańskie granie”
  • 7 lipca  Piknik Rodzinny „Bawmy się trzeźwo i żyjmy zdrowo”

połączony z II biegiem ulicznym o Puchar Wójta Gminy Goworowo ,

  • 20 lipca w Szarłacie „Noc z gwiazdami pod gwiazdami”.

– Od 24 lipca do 6 sierpnia br. w Ośrodku Regionalnym w Lipiance GOKSiR zorganizował półkolonie dla dzieci rolników w ramach programu Związku Młodzieży Wiejskiej „wypoczynek letni dzieci”. W półkoloniach uczestniczyło 42 dzieci w wieku 10-16 lat.

 

sporządziła:

E. Owczarek

piątek, 09-08-2013, 11:30 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1312
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011