- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Informacja o spisie inwentaryzacyjnym mienia komunalnego we wsi Pokrzywnica 

Ogłoszenie dotyczące spisu inwentaryzacyjnego mienia komunalnego we wsi Pokrzywnica  [1]