- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

INFORMACJA WÓJTA GMINY GOWOROWO

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym o nazwie „Punkt Skupu Mleka”, położonej w obrębie Ponikiew Duża oraz nieruchomości na której znajduje się budynek gospodarczy i zbiornik na paliwo, położonej w obrębie Goworowo – przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.