Gmina Goworowo

dziś jest: 25 lutego 2020
Imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza
INFORMACJA Z PRZEBIEGU XIII SESJI RADY GMINY

W dniu 24 października 2011 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie odbyła się XIII Sesja Rady Gminy.

W Sesji udział wzięli:

– radni w pełnym składzie

– Wójt Gminy – Małgorzata Maria Kulesza

– Sekretarz Gminy – Antoni Mulawka

– Skarbnik Gminy – Anna Pietras

–  radca prawny

– dyrektorzy szkół

– kierownicy jednostek

– sołtysi

Obradom Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Karolina Łazicka.

Rada uchwaliła 6 uchwał w sprawach:

―   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.,

―   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021,

―   określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki  Komunalnej w Goworowie,

―   zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Goworowo na rok 2012 na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Goworowo”,

―   zarządzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Ponikiew Mała,

―   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goworowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Na sesji Sołtysi zgłaszali wnioski w sprawie:

– naprawy i remontu dróg,

– oświetlenia ulicznego,

– budowy masztu we wsi Jawory Podmaście.

Przewodnicząca Rady Gminy

Karolina Łazicka

 

 

 

 

 

czwartek, 03-11-2011, 13:13 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1557
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011