Gmina Goworowo

dziś jest: 19 września 2020
Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora
INFORMACJA Z XXII SESJI RADY GMINY

W dniu 03 sierpnia 2012 roku o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie odbyła się XXII Sesja Rady Gminy.

W sesji udział wzięli radni w pełnym składzie, Pani Wójt Gminy, Pan Sekretarz Gminy, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, sołtysi, mieszkańcy gminy Goworowo oraz zaproszeni goście:

– Kierownik Posterunku Policji w Goworowie

– Goście z Belgii reprezentujący Stowarzyszenie Cittaslow.

Na Sesji wręczono Kierownikowi Posterunku Policji w Goworowie zakupiony przez Urząd Gminy analizator wydechu.

Podziękowano gościom z Belgii za promowanie naszej Gminy poza granicami kraju. Delegacja z Gminy Goworowo w dniach 29.03.2012 do 02.04.2012 roku wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu miast i gmin. Czterodniowy pobyt w Belgii posłużył goworowskim przedstawicielom samorządu gminy, organizacji pozarządowych, szkolnictwa, wolontariatu, przedsiębiorców i rolników do poznania idei Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow.

Delegacja z gminy Goworowo brała udział w spotkaniu dzięki zaangażowaniu Pani Magdaleny Bąkowskiej-Meuwissen rodaczki z Goworowa, obecnie mieszkającej w Belgii. Delegację z Gminy Goworowo przyjmowała również rodzina Murielle Laclaire i Guy Laclaire.

W dniach 02.08.-07.08.2012 roku Gmina Goworowo gościła delegację z Belgii.

W dniu 03.08.2012 roku na sesji Rady Gminy Pani Wójt Małgorzata Kulesza wręczyła pamiątkowe statuetki, podziękowanie za zaangażowanie w podejmowaniu działań zmierzających do rozwoju i promocji Gminy Goworowo o zasięgu międzynarodowym.

Przed Sesją przeprowadzono konkurs wiedzy z zakresu BHP i Ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów zorganizowany przez KRUS Placówka Terenowa w Ostrołęce.

Zwycięzcom w trakcie Sesji wręczono nagrody:

I miejsce  Miłek Arkadiusz      – Pokrzywnica

II miejsce Zięba Jan                 – Jawory Podmaście

III miejsce Jasiński Sylwester  – Pokrzywnica

Radni podjęli uchwały w sprawie:

– zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021,

– zmiany uchwały Nr XVI/102/11 a dnia 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa,

– zaciągnięcia kredytu,

– zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego

pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Goworowie w ciągu ulic:

Szkolnej, Ostrołęckiej, Głowackiego i Księdza Dulczewskiego”,

– wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania  wieczystego w prawo własności nieruchomości,

– zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na 2012 rok,

– zmiany w uchwale w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze

inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia

za inkaso.

poniedziałek, 13-08-2012, 11:03 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2452
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011