- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

informacja o utrudnieniach w Urzędzie Gminy

  I N F O R M A C J A

 

         Wójt Gminy Goworowo informuje, że w dniu 2 września 2011r ( piątek) w Urzędzie Gminy przeprowadzone będzie szkolenie pracowników.W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w załatwianiu niektórych spraw.  Prosimy, aby sprawy pilne załatwiać w innym terminie.

Przepraszamy interesantów za utrudnienia.

Wójt Gminy

Małgorzata Maria Kulesza