- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

IV SESJA RADY GMINY GOWOROWO

 IMG_6802 [1]

29 grudnia 2014 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo odbyła się IV sesja Rady Gminy Goworowo. w sesji udział wzięli radni w pełnym składzie oraz:

– Wójt Gminy – Małgorzata Maria Kulesza

– Sekretarz Gminy – Antoni Mulawka

– Skarbnik Gminy – Anna Pietras

– radca prawny – Katarzyna Więckowska

– Dyrektorzy Szkół,

– kierownicy jednostek,

– sołtysi.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Rafał Iwański.

Rada większością głosów (14 za, 1 przeciw) uchwaliła budżet Gminy Goworowo na 2015 rok. Zaplanowane dochody budżetu wynoszą 25.043.973,28 zł, planowane wydatki ogółem wynoszą 27.666.245,28, najwięcej środków w budżecie zaplanowano na oświatę 11.838.653,60 zł.

Inne większe wydatki:

– w dziale rolnictwo i łowiectwo 1.860.800,00 zł,

– w dziale transport i łączność – na bieżące utrzymanie dróg gminnych 238.670,22 zł oraz 2.140.000,00 zł na inwestycje,

– w dziale administracja 2.761.056,10 zł,

– w dziale pomoc społeczna 5.194.143,00 zł

Rada uchwaliła również 5 uchwał w sprawach:

IMG_6804 [2] IMG_6805 [3] IMG_6807 [4] IMG_6808 [5] IMG_6811 [6] IMG_6815 [7] IMG_6817 [8] IMG_6819 [9] IMG_6820 [10] IMG_6822 [11] IMG_6826 [12] IMG_6830 [13] IMG_6836 [14] IMG_6837 [15]

IMG_6838 [16] IMG_6839 [17]