- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

KONKURS KREATYWNY o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych pt. „KONKURS KREATYWNY o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. Konkurs realizowany jest w ramach Biuletynu RPO WM 2007-2013 „Fundusze europejskie dla rozwoju Mazowsza”.

 

 

 

Cele konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób chcących zaprezentować swoje prace wykonane dowolną techniką (np. techniką plastyczną, muzyczną, multimedialną itp.).

Tematyka prac:

Nagrody:

Zwycięzca konkursu otrzyma laptop, przyznane również zostanie 10 wyróżnień, w których nagrodami będą tablety.

Przydatne linki:

Szczegółowy regulamin konkursu [kliknij] [1]
Oświadczenie opiekuna dla osoby niepełnoletniej [kliknij] [2]
Strona konkursu na portalu MJWPU [kliknij] [3]
Mapa projektów RPO dla Mazowsza [kliknij] [4]

Podpisane prace dostarczyć można do Urzędu Gminy w Goworowie, do pokoju 21, bądź też bezpośrednio wysłać na adres:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs Kreatywny o RPO WM 2007-2013”

Termin nadsyłania prac do 15 października 2012

Telefon kontaktowy do osoby zajmującej się konkursem: 29 769 37 26