- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Konkurs „Policjant, który mi pomógł”

          Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przeprowadza aktualnie 13 edycję ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Jego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
          Obecność wśród laureatów tego konkursu to ogromne wyróżnienie i wyjątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla profesjonalizmu i determinacji policjantów w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
          Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów wdrażających systemowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowiskach lokalnych oraz osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.
          Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
         
          Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.niebieska.linia.pl [1] (http://www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php [2]) oraz www.policja.pl [3]. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2020 roku.
          Formularz zgłoszeniowy można przesłać na adres pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa ul. Korotyńskiego 13.

Załączniki do pobrania:
Regulamin konkursu [4]

Formularz zgłoszeniowy do konkursu [5]