- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

KUNIN – Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

Dnia 20 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Kuninie odbył się III Międzyszkolny, Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej. Celem konkursu było upowszechnianie znajomości języka angielskiego oraz wspieranie młodych talentów. Do konkursu zaproszono uczniów klas I-VI ze szkół z terenu gminy Goworowo.

W konkursie wzięło udział 8 uczniów z klas 1-6. Wszystkie występy miały charakter indywidualny. Komisja w składzie: Katarzyna Dzwonkowska (SP Kunin), Sylwia Kopania (SP Kunin), Dorota Kubiak (SP Kunin), Eliza Skrzecz-Witkowska (SP Szczawin) oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego – Gabriela Rybaczyk, oceniały występy młodych wykonawców. Ocenie podlegały: muzykalność, walory głosowe, dykcja/ poprawność językowa, dobór repertuaru, ruch sceniczny, strój oraz ogólny wyraz artystyczny.
Laureaci konkursu:
Klasy I-III: Miejsce I – Dominika Kozłowska (SP Kunin)
Miejsce II – Patryk Wiśniewski (SP Kunin)
Miejsce III – Julia Wilczewska (SP Kunin)

Klasy IV-VI: Miejsce I – Aleksandra Kraska (SP Kunin)
Miejsce II – Aleksandra Pietras (SP Szczawin)
Miejsce III – Izabella Depta (SP Szczawin)

Organizatorzy konkursu: Sylwia Kopania, Dorota Kubiak, Konrad Drabot.

Wszystkim solistom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!