- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Kunin – Próbna ewakuacja

ewakuacja004 [1]

27 listopada 2015r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Miała ona na celu ćwiczenie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Ewakuacja została przeprowadzona zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole. O godzinie 10.00 rozległy się trzy dzwonki, które były sygnałem, że w szkole wystąpiło zagrożenie zdrowia lub życia osób w niej przebywających. Po usłyszeniu sygnału uczniowie wraz z nauczycielami, oraz pozostałe osoby przebywające w szkole opuścili budynek. Wszyscy udali się w bezpieczne miejsce wyznaczone na szkolnym boisku, a w tym samym czasie strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuninie sprawdzili szkołę i zlikwidowali zagrożenie.

Całe szczęście, że to tylko ćwiczenia!

tekst i foto: D. Kubiak

ewakuacja001 [2] ewakuacja002 [3] ewakuacja003 [4]