- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Kunin – projekt „Uniwersytet Młodego Geniusza”

akademia028 [1]

W okresie od 16.05.2016 do 30.11.2016 Szkoła Podstawowa w Kuninie dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi wzięła udział w partnerskim projekcie „Uniwersytet Młodego Geniusza”, inicjatywie mającej na celu rozpoznanie, wsparcie i rozwój ucznia zdolnego głównie w zakresie przedmiotów ścisłych, technologii informatycznych oraz języków obcych. Konstrukcja projektu opierała się na zasadzie działania mini wydziałów uniwersyteckich. W ramach działalności „Uniwersytetu Młodego Geniusza” powstały 4 Akademie, w których uczniowie mogli doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z wybranej dziedziny.

Każdy uczeń, który uczęszczał na zajęcia akademickie otrzymał do wykonania zadanie, nad którym pracował we współpracy z pozostałymi uczestnikami zajęć oraz nauczycielem-specjalistą.

W ramach działalności „Uniwersytetu Młodego Geniusza” powstały następujące Akademie:

Akademia Fizyki i Kosmosu;

– Akademia Podróży i Języków Obcych;

– Akademia Kreatywnej Matematyki i Logicznego Myślenia;

– Akademia Technologii Informatycznych.

Dodatkowym działaniem realizowanym w ramach projektu było szkolenie pt. „Praca z uczniem zdolnym”przygotowane dla rodziców, nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, którego celem było zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym.

tekst: P. Jagielski,

foto: D. Kubiak, P. Jagielski

akademia002 [2] akademia015 [3] akademia016 [4] akademia024 [5]p029 [6]p033 [7]p043 [8]p044 [9]p048 [10]