Gmina Goworowo

dziś jest: 15 sierpnia 2020
Imieniny: Marii, Napoleona, Stelii
Kunin – spotkanie z Policjantem.

Niezmiernie ważnym aspektem w wychowaniu, edukacji dziecka, jest kształtowanie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze, w zabawach i w kontaktach z obcymi osobami lub zwierzętami. Odwiedziny funkcjonariusza policji w szkole sprzyjają zwróceniu uwagi dzieci na tego typu zagadnienia.

28 lutego 2013r., w ramach realizacji założeń Szkolnego Programu Profilaktyki, naszą szkołę odwiedził st. sierż. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce. Spotkanie miało na celu przybliżenie pracy policjanta i uwrażliwienie dzieci na zagrożenia występujące w drodze do szkoły oraz przestępstwa popełniane z użyciem mediów.

W pogadance uczestniczyły dzieci z klas 0-III oraz IV-VI. Prowadzący zadbał, aby spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze i pozostało na długo w pamięci uczniów. Zapoznał dzieci z zasadami, które powinny przestrzegać podczas poruszania się po drogach, uświadomił im, jak ważne jest noszenie odblasków, by być widocznym na drodze. Przybliżył zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Funkcjonariusz zwracał uwagę na zakaz rozmowy z nieznajomymi oraz zakaz brania od nich prezentów. Omawiał także nowe formy przestępstw popełnianych głównie z użyciem mediów oraz sposoby skutecznej ochrony przed nimi.

 

Uczniowie chętnie uczyli się właściwych zachowań, aktywnie odpowiadali na zadawane pytania.

Uczestnicy spotkania pięknie podziękowali policjantowi szczerym uśmiechem i gromkimi brawami.

Organizatorem spotkania była p. A. Kanclerz.

 

Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie, przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.

Wyraz „policja” pochodzi od greckiego słowa „politeia” i łacińskiego „politia”. W wieku XVI i XVII nazywano policją całą wewnętrzną administrację poza sądownictwem, wojskowością i skarbowością. Pozostałością tego tak szerokiego ujęcia zakresu pojęcia „policja” było używanie jeszcze w okresie międzywojennym całego szeregu prawnych instytucji administracyjnych, mających na celu zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa w rozmaitych dziedzinach.

Więcej zdjęć na stronie szkoły: www.kunin.szkolnastrona.pl

 

 

środa, 06-03-2013, 22:55 | autor: Dorota Kubiak S.P. w Kuninie
Liczba odsłon: 1484
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011