- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Kunin – Wieczornica – Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości, spotkanie autorskie ks. Rafała Figla

12011 [1]

„Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie, jest,

Uskrzydlona bielą orła bije rytmem naszych serc…”

 

W listopadzie  obchodziliśmy najważniejsze święto państwowe – rocznicę Odzyskania Niepodległości. Społeczność Szkoły Podstawowej w Kuninie włączyła się do obchodów tego święta poprzez zorganizowanie Wieczornicy. 9 listopada 2016r. zaproszeni goście, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły uczcili pamięć poległych w walkach o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

Na zaproszonych gości czekały kokardy narodowe wykonane przez uczniów oraz śpiewniki. W patriotyczny nastrój wprowadzała dekoracja: biało-czerwone liście, brzozowe krzyże, kwiaty i lampiony. Uczniowie i nauczyciele przedstawili program słowno-muzyczny ukazujący drogę Polaków do wolności. Do części muzycznej włączali się wszyscy goście, korzystając z otrzymanych śpiewników. Pierwszą część spotkania zakończył występ Klubu Seniora „Rozmaryn”, oraz wystąpienia: pani M. Kuleszy – Wójta Gminy Goworowo oraz  przedstawiciela OSP z Kunina, który przekazał na ręce pana dyrektora upominek dla uczniów. W podziękowaniu za przygotowanie uroczystości , uczniowie zostali obdarowani cukierkami przez Klub Seniora oraz panią Krystynę Drabot.

W drugiej części uroczystości odbyło się spotkanie autorskie z księdzem Rafałem Figlem, autorem książki „Bitwa pod Wąsewem”. Ksiądz Figiel opowiedział o motywach powstania książki, zapoznał z historią najbliższej okolicy, wskazał miejsca zapomnianych cmentarzy. Goście byli zainteresowani tematem, wywiązała się dyskusja dotycząca  miejsc pochówku żołnierzy na terenie gminy Goworowo. Jako niespodziankę ks. R. Figiel zapoznał obecnych z najnowszymi odkryciami dotyczącymi Marii Konopnickiej, jej życiorysu i powiązaniami z naszym rejonem.

Trzecia część spotkania miała charakter mniej formalny i przeznaczona była na wymianę spostrzeżeń i swobodne rozmowy połączone z poczęstunkiem. Sponsorami imprezy byli pracownicy szkoły i nauczyciele. Dyskusje przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę przybyłych gości, rodziców, przyjaciół szkoły. Było prawdziwą radością przeżywać razem z Wami to Narodowe Święto.

 

Tekst: D. Kubiak, A. Kanclerz, K. Drabot

11001 [2] 11002 [3] 11003 [4] 11004 [5] 11005 [6] 11006 [7] 11007 [8] 12001 [9] 12002 [10] 12003 [11] 12004 [12] 12005 [13] 12006 [14] 12007 [15] 12008 [16] 12009 [17] 12010 [18] 12011 [19] 12012 [20] 12013 [21] 12014 [22] 12015 [23] 12016 [24] 12017 [25] 12018 [26] 12019 [27]