- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Kunin – Zaproszenie na szkolenie

Szkoła Podstawowa w Kuninie jako partner Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi zaprasza nauczycieli, pracowników i wolontariuszy z organizacji pozarządowych działających na rzecz lokalnych społeczności i wspólnot z terenu województwa mazowieckiego do udziału w kompleksowym szkoleniu z dramy stosowanej.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

W załączeniu dołączamy zaproszenie oraz formularz rekrutacyjny

zaproszenie_drama [1]

formularz rekrutacyjny_drama [2]