- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016

 

doc03406120160119154339_001 [1]

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016

Kwalifikacja wojskowa na terytorium RP w 2016 roku rozpocznie się  1 lutego i potrwa do 29 kwietnia.

Do kwalifikacji w 2016 roku zobowiązani są stawić się:

Do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt, burmistrz, prezydent miasta na terenie którego osoba zameldowana jest na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna posiadać:

 

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień  w Ostrołęce będą funkcjonowały 4 powiatowe komisje lekarskie:

 

POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ Nr 2 w OSTROŁĘCE

w terminie: od  08 lutego do 25 lutego 2016 roku

w godzinach: 8.00 do 14.00
Siedziba komisji: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 45;

 

POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ Nr 1 w OSTROŁĘCE

w terminie: od  02 marca do 08 kwietnia 2016 roku

w godzinach: 8.00 do 14.00
Siedziba komisji: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 45;

 

POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

w terminie: od  07marca do 22 marca 2016 roku

w godzinach: 8.00 do 14.00

Siedziba komisji: Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 2;

 

POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ W PRZASNYSZU

w terminie: od  15 lutego do 01 marca 2016 roku

w godzinach: 8.00 do 14.00
Siedziba komisji: Miejski Dom Kultury w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16.

 

STAWIENNICTWO DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ JEST OBOWIĄZKOWE  I DOTYCZY RÓWNIEŻ OSÓB, KTÓRE Z RÓŻNYCH PRZYCZYN NIE OTRZYMAŁY WEZWANIA.