Gmina Goworowo

dziś jest: 19 września 2020
Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora
LVI Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam że  na dzień 7 listopada 2018 r. zwołuję LVI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami”,
 • obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy,
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo,
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady

Rafał Iwański

piątek, 02-11-2018, 07:41 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 638
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011