Gmina Goworowo

dziś jest: 25 listopada 2020
Imieniny: Erazma, Katarzyny, Beaty
Nadzwyczajną XXV Sesję Rady Gminy

Zawiadamiam, że  na dzień 17 września 2020 r. o godz. 14.00 zwołuję Nadzwyczajną XXV Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Goworowo .

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
  3. Wręczenie dyplomów uczniom szkół podstawowych z terenu gminy Goworowo, którzy otrzymali stypendia Wójta Gminy Goworowo za osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  1. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Subczyńska

Do pobrania:

proj. uch. w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2020

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030

proj. uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych

proj.uchw. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji

 

piątek, 11-09-2020, 12:27 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 94
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011