Gmina Goworowo

dziś jest: 26 września 2020
Imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza
NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W „ZDALNYCH SZKOŁACH” NA TERENIE GMINY GOWOROWO

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”      

Paulo Coelho

W drugiej połowie kwietnia do wszystkich gminnych szkół trafiły przenośne komputery, które są niezbędnym elementem wsparcia dla właściwego funkcjonowania lokalnego systemu edukacji w czasie zawieszenia zajęć w dotychczasowej formule, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. Gmina Goworowo przekazała 61 sztuk przenośnych komputerów wraz z szerokopasmowym internetem dla najbardziej potrzebujących uczniów.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach, zasiadają przed monitorami komputerów w swoich domach. Niestety niektórzy z nich nie posiadają odpowiedniego sprzętu komputerowego czy dostępu do internetu, co stanowi podstawowy warunek uczestnictwa w lekcjach on-line i realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów.

Gmina Goworowo, będąc organem prowadzącym dla placówek oświatowych, wyszła na przeciw oczekiwaniom rodziców i potrzebom ich dzieci. W ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, uzyskała dofinansowanie  w ramach projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA w kwocie 34 126,20 złotych na zakup 30 laptopów, które zostały przekazane najbardziej potrzebującym uczniom Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.

To nie jedyne komputery, które zostały oddane do dyspozycji uczniów w tym trudnym czasie. Szkoła Podstawowa w Kuninie w ramach ogólnopolskiego konkursu #OSE, pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, otrzymała główną nagrodę w postaci 16 laptopów, które zostały rozdysponowane wśród uczniów szkoły, natomiast Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach, w ramach zadania: „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” zakupiła 15 laptopów, które również stanowią znaczny element wsparcia dla uczniów tej szkoły.

Sprzęt komputerowy został wypożyczony na zasadzie umów użyczenia. Po okresie zdalnego nauczania, komputery wrócą do szkół i dalej będą wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli w nowoczesnym procesie poznawczym, opartym w znacznej mierze na technologii cyfrowo-komunikacyjnej.

Dzięki szybkiemu działaniu i zaangażowaniu dyrektorów szkół oraz nauczycieli mogliśmy zaspokoić potrzeby uczniów, którzy mają możliwość pełnego uczestnictwa w nauczaniu na odległość.

poniedziałek, 11-05-2020, 08:46 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 211
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011