Gmina Goworowo

dziś jest: 19 lutego 2020
Imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta
Obwieszczenie

Zawiadamiam, że na dzień 19 sierpnia 2011 r. zwołałam XI Sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Goworowie o godz. 14.00.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Goworowo za I półrocze 2011 roku.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu,

b)    wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.,

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021,

d)    zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Goworowo,

e)     określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo,

f)      zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Pasieki.

  1. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
  3. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy.

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                                      Karolina Łazicka

środa, 17-08-2011, 11:40 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1624
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011