- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że na dzień 15 marca 2013 r. zwołałam XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Goworowo. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo  o godz. 14.00.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Gminę Goworowo projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.
  4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                            Karolina Łazicka