Gmina Goworowo

dziś jest: 22 września 2020
Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 marca 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Wójt Gminy Goworowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Goworowo w okręgu wyborczym nr 9, zarządzonych na dzień 8 kwietnia 2018 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

5

Sołectwa: Kruszewo, Jawory Wielkopole, Jawory Stare, Jawory Podmaście

Budynek byłej Szkoły Podstawowej Kruszewo, Jawory-Wielkopole 35a, 07-440 Goworowo

 

Komisja właściwa dla celów głosowania korespondencyjnego

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Wójta Gminy Goworowo najpóźniej do dnia 19 marca 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania przez pełnomocnika powinien zostać zgłoszony do Wójta Gminy Goworowo najpóźniej do dnia 30 marca 2018 r.

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 8 kwietnia 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Goworowo

Małgorzata Maria Kulesza

środa, 14-03-2018, 15:27 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 790
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011