- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Odbiór odpadów komunalnych od 1 października 2020r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Goworowo

Wójt Gminy Goworowo zawiadamia, że od 1 października 2020r.  obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z czym, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji.

Ponadto od 1 października br. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór odpadów, które wynoszą:

Deklaracje należy złożyć niezwłocznie w Urzędzie Gminy Goworowo, pok. nr 19. Deklaracje dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz w Urzędzie Gminy Goworowo.

                                                     /Wójt Gminy Goworowo/

Do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  [1]