- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Odbiór odpadów komunalnych od lipca 2019

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Goworowo

Gmina Goworowo informuje, że w wyniku określenia przez Radę Gminy Goworowo nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 lipca 2019 r. wszyscy mieszkańcy, obowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Goworowo, pok. nr 19.
Do pobrania formularz deklaracji. [1]
Do pobrania treść uchwały numer VII/37/19 z dnia 29 marca 2019r Rady Gminy Goworowo. [2]