- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.28.2018.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo na lata 2019 – 2020”

Ogłoszenie [1]

SIWZ [2]

Informacja z otwarcia ofert [3]

Wybór najkorzystniejszej oferty [4]