- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.3.2019.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie [1]

SIWZ [2]

Załącznik nr 7 – projekt budowlany ul. Przechodnia [3]

Załącznik nr 8 – projekt budowlany droga wewnętrzna w Goworowie [4]

Załącznik nr 9 – projekt budowlany ul. Stawowa [5]

Załącznik nr 10 – projekt budowlany Rębisze Kolonia [6]

Załącznik nr 11 – projekt budowlany Wólka Brzezińska [7]

Załącznik nr 12 – przedmiary robót [8]

Załącznik nr 13 – specyfikacje techniczne [9]

Załącznik nr 14 – projekty stałej organizacji ruchu [10]

Informacja z otwarcia ofert [11]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 [12]

Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania w części 2 [13]