- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2019r o godz. 1300  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr III z posiedzenia komisji.
  3. Przedstawienie informacji o zakresie działalności ochrony przeciwpożarowej gminy Goworowo oraz informacja o działalności OSP w 2018 roku.
  4. Wypracowanie stanowiska dot. pisma w sprawie zorganizowania wyjazdowego posiedzenia komisji do miejscowości Brzeźno.
  5. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Manowski