- Gmina Goworowo - http://goworowo.pl -

Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 1100  w sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr IV z posiedzenia komisji.
  3. Przedstawienie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe i ocena ich realizacji w ramach współfinansowania działalności na terenie Gminy Goworowo.
  4. Ocena oferty i harmonogramu zajęć organizowanych podczas wakacji w poszczególnych placówkach oświatowych, GOKSiR i Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie
  5. Przedstawienia przez kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej planowanych działań na 2019r. pod kątem rozwoju czytelnictwa w gminie .
  6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji

Justyna Kępa